Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

Home Page     Weekly Messages    Index

RLJ-789SW

ATT KUNNA FORSTA GUDS RIKE
DEL 10-F      MOSES, GUDS MAN 

7 Oktober 2001
Om en manniska soker en nara gemenskap med Gud, att bli ledd av Gud och gora Guds vilja, sa maste denna manniska forsta att Gud ar helig och kraver lydnad over allt annat. Detta var en laxa som Moses holl pa att lara sig, nar han hade blivit "Israels kung pa jorden." Moses blev tillsagd att hela flyttningen av Israels barn skulle bliva overvakad och skyddad av en hog angel. 2 Mos.23:20-33

Vid denna tidspunkt sa hade icke Aron forstatt Guds helighet, och folket var andligt forblindat. Aron skulle ha lart sig Guds helighet, men det spelare ingen roll hur mycket han hade sett av Guds harlighet, han var icke stabil i sin tro - 2 Mos.23:20-33

Kvar pa bergssluttningen var Josua och de 70 aldste, nar Moses gick upp till toppen sjalv. Efter 40 dygn, sa kunde Israels barn icke vanta langre, Satan hade bedragit dem att tro att Moses var borta, och de behovde en "gud" som de kunde se. 2 Mos.32:1-6

Denna garning sag Gud - Versarna 7-10

Moses blev nu en prast, han alena stod mellan Israels folk och Gud, som ville utrota dem alla och starta over pa nytt med Moses - Versarna 11-14

Men nar Moses fick se med egna ogon det onda som de gjort, sa kunde Moses icke mer beharska sig, han blev mer an arg - Versarna 15-20

Nar Moses begarde en forklaring ifran Aron, sa ljog denne for sin bror - Versarna 21-24

Moses kravde nu att rattvisa skulle skipas, ringledarna skulle do - Versarna 25-28

Sedan atervande Moses till Herren for att bedja for nationen - Versarna 29-35

I detta ogonblick sa utspelades ett stycke av evig historia, skulle Gud giva nad till Israels barn?

GUD SADE, JAG KOMMER ICKE ATT GA MED ER, MEN VILL SANDA MIN ANGEL! 
2 Mos.33:1-3

Folket sorjde - Versarna 4-6

Eftersom folket icke hade direkt tilltrade till Gud, sa tittade de pa Moses - Versarna 7-10

Nu sade Moses sa djarvt han kunde till Gud, jag kommer icke att leda folket till Loftets Land, om icke du Gud (Jesus) gar med oss steg for steg, jag vill lara kanna din helighet, jag vill lara kanna din harlighet, jag vill lara kanna dig! Versarna 11-23

Gud motte nu Moses ansikte till ansikte (Jesus och Moses), men denna gangen fick Moses sjalv skriva pa stentavlorna, eftersom han hade slagit sonder dem som Gud hade skrivit. Moses debatterade icke med Gud, istallet bojde han sitt huvud och tillbad konungarnas Kung och herrarnas Herre. Och Moses tillbringade ytterligare 40 dygn i Herrens narhet 
2 Mos.34:1-28

Nar du tillbringar tid med Herren, sa kommer folk att marka detta, och de som icke ar nara till Herren kan icke vara i din narhet och ma bra - Versarna 29-35

Forstar du att Gud ar helig? 1 Petr.1:13-23

Kan du taga emot och forsta andliga sanningar? 1 Kor.2:9-16; Hebr.4:15-16

Forstar du att manniskor som lever ett slarvigt liv, syndar utan att kanna nod over synden, och behandlar Gud utan respekt, kan icke tillbedja Herren? Gud maste bliva tillbedd i ANDE OCH SANNING!!!! Joh.4:21-24

        AR DU EN MOSES ELLER EN ARON???

                Har du oron till att hora med?                                                                                  Fortsattning foljer......


European-American Evangelistic Crusades, Inc.
PO Box 41001-0001
Voice:  916 331-7771  Toll Free:  1-888-708-EAEC (3232)
E-Mail:  dovem@eaec.org 

Posted:  02/08/2017

Home


Denna predikan finns intalad av John S. Torell pa engelska pa ett kassettband, och kan bestallas ifran oss.

 

 

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast