Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

 

RLJ-780SW

ATT KUNNA FORSTA GUDS RIKE 
DEL 6: JAKOB 

5 Augusti 2001
For att vi skall kunna forsta Abrahams sonson, sa maste kanna till hans forhallande med Gud. Jakob maste ha blivit undervisad om hur Gud ledde Abraham ut fran Kaldeernas land, han maste ha hort om Adam och Eva, vad Enoch hade skrivit, Noas raddning fran floden med sin familj.

Men nar det gallde rattfardighet och att leva ett heligt liv, sa hade Jakob icke forstatt detta. Fran sin pappa och mamma hade han lart sig att ljuga och bedraga. Pa grund av att Esau hade hotat taga livet av Jakob, sa accepterade han sin pappas befallning att resa till sina slaktingar bland Kaldeerna och dar taga sig en hustru. 1 Mos.28:1-5

Gud visste att Jakob var bunden i sin synd, och att han behovde ett personligt besok ifran Gud sjalv, sa att Jakob skulle veta vad han skulle gora. 1 Mos.28:10-15

Vi kan iaktaga hur forvanad Jakob blev, nar han insag att Gud talade till honom personligt, men han blev ocksa radd - versarna 16-19

Vi kan ocksa observera hans otro - OM Gud ar med mig....versarna 20-22

Gud ledde Jakob till manniskor som kande hans morbror Laban, och sedan motte han sin kusin Rakel - 1 Mos.29:1-15 Nar Abraham sande sin tjanare for att hamta en hustru at Isak, kom tjanaren med stora rikedomar. Jakob kom som en fattig man.

Lea hade dalig syn, Rakel var frisk och vacker - versarna 20-22

Laban var oarlig som alla de andra i slakten och han bedrog Jakob - versarna 18-25

Jakob hade icke fattat att bigami icke kom ifran Gud (1 Mos.2:21-25; Matt.19:3-6) och han tog emot Labans forslag till en andra hustru - 1 Mos.29:26-30

Jakob satt nu fast med Lea och borjade att hata henne, sa Gud ingrep - vers 31-35

Detta astadkom avundsjuka hos Rakel, och Jakob blev arg. Synd kom in och Rakel begick samma synd som Sara, och gav sin tjanarinna som en tredje hustru till Jakob, for att hon skulle foda barn at Rakel - 1 Mos.30:1-8

Nu blev det kiv och strid och Lea blev upprord, sa hon gav sin tjanarinna som en fjarde hustru till Jakob - versarna 9-13

Gralet mellan Lea och Rakel blev varre, och de slogs over vem som skulle ha samlag med Jakob - versarna 14-21

Vid detta tillfalle sa oppnade Gud Rachels skote - versarna 22-24

Nu levde Jakob upp till sitt namn "Svindlare," och han anvande svartkonst (onda andar) for att vara saker pa att hans djur skulle ha rander och flackar - versarna 27-43

Laban och hans soner blev nu arga, och Jakob visste att nu var det dags att fly. Trots att Jakob hade anvant svartkonst, sa ingrep Gud och sade till Jakob att nu var det dags att flytta-1Mos.31:1-18

Laban och hans familj hade under arens lopp blivit inblandade med avgudadyrkan - vers 19

Gud var tvungen att tala med Laban och satta skrack i honom, sa att han icke skulle gora Jakob illa. Versarna 20-21

Nu blev det ett stort familjegral och sedan lamnade Jakob med sina fruar och barn -v.26-55

Gud okade nu sin kontakt med Jakob, darfor att hans omvandelse nu var nara, och samtidigt sokte Jakob forlatelse ifran Esau - 1 Mos.32:1-23

Nu var Jakob ensam, han motte nu Gud sjalv i form av Jesus Kristus, och under denna natten sa tvingades Jakob till att se sina synder, bedja om forlatelse och som ett resultat fick han ett nytt namn, Israel, vilket betyder ATT REGERA MED GUD!

Fortsattning foljer.....

Varje manniska maste bliva fodd pa nytt - Joh. 3:1-8 och nar vi en gang har blivit fodda pa nytt, sa kommer det en tid och plats, nar vi far mota Gud ensamma och for alltid etlabera att Han ar Herre.

Jesus sjalv gjorde detta en gang for alltid i Getsemane - Matt.26:36-46

            Har du haft ditt Getsemane ????    

                            Har du oron till at hora med?                                                                          


European-American Evangelistic Crusades, Inc.
PO Box 41001-0001
Voice:  916 331-7771  Toll Free:  1-888-708-EAEC (3232)
E-Mail:  dovem@eaec.org 

Posted:  02/08/2017

Home


Denna predikan finns intalad av John S. Torell pa engelska pa ett kassettband, och kan bestallas ifran oss.

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast