Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

Home Page     Weekly Messages

RLJ-778SW

ATT KUNNA FORSTA GUDS RIKE
DEL 4 JOB SEKTION - D

22 Juli  2001
Till slut, nar Jobs sa kallade vanner icke kunde trotta ut honom och bryta ned honom, sa slutade de att tala. Job 32:1

Nu hade Djavulen endast ett forsok kvar till att nedgora Job, och detta var hans trumfkort, den gudaktige mannen Elihu. Denne visste icke om att han var inspirerad och manipulerad av Djavulen, han trodde sjalv att han talade for Gud. Angreppet borjade med att Elihu visade sin vrede emot Job och hans tre vanner. Job 32:2-3

Efter ett mycket elegant tal, sa anklagade Elihu Job for att icke ha kunskap, ingen visdom och att han var i uppror emot Gud. Job 34:34-37

Enligt Elihu, sa hade Gud besokt Job i vrede och Job hade forgaves oppnat sin mun.
Job 35:13-16  (Psalm 103)

Nu sade Elihu att han skulle tala pa Guds vagnar, och beskriva vem Gud ar och hur han tanker. Job 36:1-15

Vad han sade om Gud var sanning och det ar forundransvart att tanka sig, att detta var sagt av en man som levde for 4000 ar sedan, att han kunde ha sa mycket kunskap.

Nu satte Djavulen in sin sista stot; Elihu sager till Job att han ar en ond manniska - Job 36:16-25, och sedan foljer han upp med en stark varning! Job 37:14-24

Det finns ingen mojlighet att att Job skulle kunnat klara av denna anklagelse sjalv, utan att han hade fatt en direkt uppenbarelse ifran Gud. DET AR NU SOM GUD INGRIPER SJALV, GUD HADE FATT NOG AV SATANS ANGREPPP, OCH NU TALAR HAN DIREKT TILL JOB OCH BRYTER SIN TYSTNAD OCH STOPPAR DJAVULEN FRAN ATT LAGGA MERA PA JOB! Job 38:1-3

Nu kommer underbara uppenbarelser ifran Gud sjalv, nar han ger Job svar, vilka ger oss en forstaelse hur sjalva skapelsen blev gjord.

1. Hur planeten jorden ar kontrollerad- v.4-6

2. Att Guds anglar var skapade innan universum - v. 7

3. Hur vatten och vader kontrolleras pa jorden - v. 8-16

4. Om helvetet - v. 17

5. Mer uppenbarelser om jordens tillstand - v. 18-30

6. Himlens lagar - v. 31-35

7. Hur alla djur ar styrda genom visdom som har blivit gomda i dem (hjarna, dator)
Job 38:36-41; 39:1-30

Nu provade Gud Job, skall du tillrattavisa mig? Skall du ocksa forsoka att andra pa mina domar" Job 40:1-9

I kapitel 41 sa beskriver Gud Leviatan, ett sjomonster som manniskor icke kan doda eller overkomma. Detta sjomonster har ocksa blivit beskrivet som en orm och pa andra platser som en drake. Jag tror att detta syftar pa Djavulen sjalv. Upp.12:7-12

Efter att Gud har talat, sa svarar Job och sager till Gud att han har sagt saker och ting som han icke har forstatt, och for detta ber han om forlatelse- Job 42:1-6

Job blev forlaten, Djavulen drevs ivag ifran honom, och sedan domde Gud Jobs tre vanner- Job 42:7-8; som sedan fick odmjuka sig infor Job - versarna 9-10

Nar Satan hade blivit besegrad , sa upprattade Gud pa nytt sitt beskydd runt Job, och valsignade honom rikligen - versarna 11-17

Jamfor detta med Jesu Ord! Joh.10:1-11

                      Har du oron till at hora med?                                                      


European-American Evangelistic Crusades, Inc.
PO Box 41001-0001
 Toll Free:  1-888-708-EAEC (3232)
E-Mail:  dovem@eaec.org 

Posted:  02/08/2017

Home


 

 

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast