Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

Home Page     Weekly Messages

RLJ-761SW

ARMONI MED GUD FOR MED SIG FULL HALSA 
Predikan av John S. Torell, Del 14 

25 Mars 2001
En manniskas kropp ar ett mycket invecklat fordon, som Gud har skapat for att det skall halla livet ut, och Gud har satt en livstid till 120 ar. 1 Mos.6:3

Moses forstod att pa grund av manniskans synd, sa ar det fa manniskor som lever ut sina fulla liv pa denna jorden - Psalm 90:7-12

Moses forstod ocksa att om Gud icke gor en manniska glad, sa gar det helt utfor. 
versarna 13-17

DEN SOM LEVER UNDER GUDS BESKARM AR I HARMONI MED GUD!  Psalm 91:1-16

ATT ICKE VARA TILLFRESSTALLD, BELATEN, AR ROTEN TILL ALLA SYNDER! 
Jesaja 14:12-14

Foljande kanslor KOMMER ATT FODAS i en sjal SOM AR TILLFREDSSTALLD:


E: FRID SHALOM (Att vara fullstandigt hel, complett) Psalm 4:1-8

Pa grekiska heter FRID "EIRENE" (frid, enhet, overenskomelse)

Gud onskar att valsigna sitt folk med sin frid - Psalm 29:1-11

Jesus ar var frid - Jesaja 9:1-7

Synd tager bort friden - Jer.6:8-21

Det var frid i Lustgarden, tills Ormen kom pa besok. 1 Mos.3:1-10

Manniskor klagar idag over valdet i vara skolor. Man skyller detta pa for manga skjutvapen. Men problemet ar icke vapen, det ar ett synd problem. Hosea 8:1-8

Nar manniskorna vagrar att sluta synda, kommer Gud att taga bort deras frid. Jer.16:1-13

Dar det finns synd, dar finns det ingen frid - Ezekiel 7:24-27

Nar falska profeter och larare upptrader, sa forlorar man Guds frid. Ezekiel 13:1-16


Gud ger hans alskade frid - Daniel 10:11-19

Jesus sade: Min frid ger jag er ... Joh.14:25-27; 16:33

Jesus gav frid till sina apostlar - Joh.20:18-22

Fralsta manniskor har makten till att giva och taga bort denna frid - Lukas 10:1-6

Apostlen Pauls valsignade standigt och jamt manniskorna med Guds frid: Rom.1:7; 1 Kor.1:3;

2 Kor.1:2; Gal.1:3; Efes.1:2; Fil.1:2; Kol.1:2; 1 Tess.1:1

Biblen uppmanar oss att soka frid med alla manniskor - Hebr.12:14

Guds frid forandrar en manniska - Hebr.13:20-21


DITT VAL! VARNA (BEVAKA) OM DIN FRID ELLER SA KOMMER DEN ATT TAGAS BORT FRAN DIG! Efes.4:20-32; 5:1-12

Ogudaktiga televisionsprogram, krigsfilmer, Hollywood filmer, pornografi, videospel med vald ar den form som som Djavulen har tagit idag. Han kommer icke in i ditt hem som en slemmig orm, men han kommer in via "SLEMBURKEN" (tv), vilket ocksa kallas for underhallningshornan i ett hem, men ett battre namn pa detta ar "DJAVULENS KYRKA". Har sitter majoriteten av det Amerikanska folket och dyrkar honom timvis varje dag. Det ar darfor som det icke finns frid i Amerikanska hem.

Har du verkligen ett ora till att hora med?????


European-American Evangelistic Crusades, Inc.
PO Box 41001-0001
Voice:  916 331-7771  Toll Free:  1-888-708-EAEC (3232)
E-Mail:  dovem@eaec.org 

Posted:  02/08/2017

Home


 

 

 

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast