Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

Home Page     Weekly Messages

RLJ-757SW

HARMONI MED GUD FOR MED SIG FULL HALSA
Del 10
Predikan av John S. Torell

25 Febuari 2001
En manniskas kropp ar ett mycket invecklat fordon, som Gud har skapat for att det skall halla livet ut, och Gud har satt en livstid till 120 ar. 1 Mos.6:3

Moses forstod att pa grund av manniskans synd, sa ar det fa manniskor som lever ut sina fulla liv pa denna jorden - Psalm 90:7-12

Moses forstod ocksa att om Gud icke gor en manniska glad, sa gar det helt utfor. versarna 13-17

DEN SOM LEVER UNDER GUDS BESKARM AR I HARMONI MED GUD! Psalm 91:1-16

ATT ICKE VARA TILLFRESSTALLD, BELATEN, AR ROTEN TILL ALLA SYNDER! Jesaja 14:12-14

Foljande kanslor KOMMER ATT FODAS i en sjal SOM AR TILLFREDSSTALLD:


A: TRO Hebr.11:1-3

Tro maste ha nagot att tro pa! For en kristen ar detta icke en sak, utan en person, VAR HIMMELSKE FADER! Jesaja 46:9-13

Gud har givit sin Son som en pant for var tro. Hebr.1:1-14; 6:13-20

Vad kom Sonen till jorden for att gora! ATT GE OSS FRALSNING, HELA DE SJUKA OCH FORSTORA DJAVULENS VERK! Lukas 4:14-21; Apg.10:38; 1 Joh.3:8

Gjorde Jesus dessa verk nar han gick pa jorden? Lukas 7:1-23

Vad gjorde hans larljungar? Matt.10:1; 7-8; Lukas 9:1-2; 10:1-3; 9; 17-22

Vad betyder Guds Ord for oss? Matt. 28:16-20

Och storre garningar an dessa skall ni gora . . . Joh.14:1-27

Fungerade det for den apostoliska forsamlingen? ABSOLUT!

FRALSNING - Apg.2:32-43
Helande -
Apg.3:1-16
Frimodighet -
Apg.4:1-22
Bon - Apg. 4:23-31
Uppvacka de doda -
Apg.9:32-42
Frisatta -
Apg.12:1-17

Vi vet att alla dessa overnaturliga andliga verk fungerade for Jesus, det fungerade for hans apostlar, men hur kan vi vara sakra pa att det skall fungera for oss??? Det kommer att fungera for oss, nar vi beslutar oss for att tro pa Gud och lita pa hans Ord, Biblen! Mark 11:22-26

Kom ihag detta, Gud har inga favoriter, han behandlar alla lika! Apg.10:34; Rom.2:11

Har du oron till at hora med?


European-American Evangelistic Crusades, Inc.
PO Box 41001-0001
Voice:  916 331-7771  Toll Free:  1-888-708-EAEC (3232)
E-Mail:  dovem@eaec.org 

Posted:  02/08/2017

Home


 

 

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast