Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

Home Page      Weekly Messages

RLJ-750SW

HARMONI MED GUD FOR MED SIG FULL HALSA
Predikan av John S. Torell, Del 3

7 Januari 2001
En manniskas kropp ar ett mycket invecklat fordon, som Gud har skapat for att det skall halla livet ut, och Gud har satt en livstid till 120 ar. 1 Mos.6:3

Moses forstod att pa grund av manniskans synd, sa ar det fa manniskor som lever ut sina fulla liv pa denna jorden - Psalm 90:7-12

Moses forstod ocksa att om Gud icke gor en manniska glad, sa gar det helt utfor. versarna 13-17

DEN SOM LEVER UNDER GUDS BESKARM AR I HARMONI MED GUD! Psalm 91:1-16

ATT ICKE VARA TILLFRESSTALLD, BELATEN, AR MODERN TILL ALLA SYNDER! Jesaja 14:12-14

Foljande kanslor fods i en sjal som icke ar tillfresstalld!


6. SORG,BEDROVELSE! Psalms 6:7; 31:9-17

7. LEDSAMHET, TRAKIGHETER! 1 Mos.42:36-38; Job 17:1-16; Psalm 18:1-6

En manniska blir ett offer nar hon ar oskyldig, men trots detta blir hon skadad, darfor att andra manniskor har syndat. Hagar var ett offer, hon hade icke nagot val, hon var en slav och var tvingad till att gora vad hon var tillsagd att gora av sin agare. Hagar blev sexuellt fornedrad - 1 Mos.16:1-3, hon blev havande och sedan blev Sarai arg pa henne - versarna 4-6. Men Herren motte Hagar i oknen och sade till henna ATT GA TILLBAKA OCH FORLATA Abram och Sarai. versarna 7-16

Hagar skulle fa sitt hjarta brutet en gang till i detta livet, nar hon blev utdriven ifran sin sons fader - 1 Mos.21:9-21

Gud gav ara till Ishmael, nar han tillsammans med Isak begravde Abraham, deras far. Och Gud valsignade Ishmael med en familj och gav honom en livstid av 137 ar. 1 Mos.25:8-19


Pa grund av synden i denna varlden, sa ar LIVET PA JORDEN ICKE ALLTID FYLLD MED RATTVISA! 1 Mos.3:16-19

Jesus kom for att taga itu med synden - Jesaja 53:1-8; och att forstora Djavulens verk. Apg.10:38; 1 Joh.3:8

For att vi skall kunna bliva helade ifran SORG och LEDSAMHETER, sa maste vi oppna vara hjartan (sjalar) till Gud, och lata ga av all bitterhet, ilska, vrede, avundsjuka och begar till andras agodelar, och sedan lata Gud komma in och rensa ut den illa-luktande andliga cancern.

STEG ETT: Erkann (acceptera) din situation du har hamnat i, vad som har hant ar icke alltid rattvist, men det ar nu over, det ligger i det forflutna, och kan icke andras! Rom.9:10-23

STEG TVA: Var glad over din fralsning och tacka Gud for att han har forlost dig ifran synden, och att han nu haller pa med att gora nagot underbart med resten av ditt liv! Rom.8:28-39; 11-18

Om du icke slapper ifran dig din andliga cancer, sa kommer denna att lagga dig pa sjuk-

sangen, och sedan kommer den att doda din kroppp!

             Har du oron till att hora med?


European-American Evangelistic Crusades, Inc.
PO Box 41001-0001
Voice:  916 331-7771  Toll Free:  1-888-708-EAEC (3232)
E-Mail:  dovem@eaec.org 

Posted:  02/08/2017

Home


 

 

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast