Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

Home Page      Weekly Messages

RLJ-746-SW

PINGSTDAGEN
Predikan av John S. Torell

10 December 2000
Lucifers typiska egenskaper, efter det att han foll i synd,ar kiv, uppror, stridigheter, karleksloshet, mord, hat och denna lista kan bli hur lang som helst. Jesaja 14:12-17; Hesekiel 28:11-19; Uppen.12:7-17

Jesus identifierade Satan i Joh.8:44 som lognens fader, och i Joh.10:10 som fordarvaren.

Apostlen Paulus undervisar tydligt och klart att han vill att vi skall kanna till Guds vilja, eftersom vi nu har blivit frisatta ifran Satans rike och overflyttade till Guds kungarike. Kol.1:9-14

Nar Jesus utvalde sina larljungar, sa tog han manniskor fran olika slags bakgrund och utbildning. Lukas 5:1-11; versarna 27-29; 6:12-16

Under cirka 3,5 ar sa levde dessa 12 apostlar, 70 andra man, plus 39 kvinnor tillsammans, de gick fran ort till ort, och hade allt gemensamt, mat och husrum med Jesus. Biblen talar om for oss att ibland kunde vissa av dem bli valdigt elaka. Nar de vandrade fran en plats till en annan, sa hade de stridigheter emellan sig -Markus 18:1-7; Lukas 9:33-36; de forsokte att skaffa sig hoga platser i Guds rike - Matt.18:1-7; Lukas 9:46-48; de blev avundsjuka pa andra manniskor som icke tillhorde deras grupp - Lukas 9:49-50; och en gang blev en 2 av dem sa arga, att de ville doda folk med eld fran himlen. Lukas 9:51-56

I Matt.20:20-28 finner vi att modern till tva apostlar forsokte pressa Jesus att ge hennes tva soner hoga positioner i Guds rike, och nar de andra fick veta detta blev de mycket arga.

Apostlen Petrus maste ha gjort ett djupt intryck pa resten av larljungarna, nar han sade till Jesus att om alla andra fornekade Jesus, sa skulle han sta kvar. Matt.26:31-35

Innan Jesus kunde anvanda denna grupp av "hetlevrade personer," var han tvungen att smalta dem samman till en grupp som var i enhet. Apg.1:1-8 Det tog sju dygn i den Ovre Salen, innan alla hade lugnat ned sig och blivit forenade. Apg. 1:12-26

Resultatet blev en sprakande eldfest genom den Helige Anden - Apg.2:1-4

Da och da lyckas Djavulen gripa tag i de basta inom Guds rike - Apg.15:30-41

Vi, som ar medlemmar i Resurrection Life of Jesus kyrkan, maste stalla tva fragor till oss sjalva:

1. VARFOR SKALL NYA MANNISKOR KOMMA TILL VAR FORSAMLING?

2. VAD HAR VI SOM FORSAMLING ATT ERBJUDA DEM?

En stor fara for en liten forsamling ar, att den utvecklas till en slags "klubb." En annan andlig sjukdom som kan drabba en forsamling ar nar manniskor forlorar respekt for varandra och borjar att kritisera varandra och se ned pa varandra.

VEM SOKTE JESUS? SYNDARE OCH DE SOM VAR SJUKA!

Matt.9:10-13; Lukas 4:14-27; 14:12-14

LOSNING! Att varje fralst manniska i Kristus blir fylld med Guds karlek, och blir ikladd Jesu sinne! Joh.13:1-20

Om du alskar Gud, sa kommer du att vilja visa nad och mata hans far! Joh.21:12-19

                  Har du oron till att hora med?


European-American Evangelistic Crusades, Inc.
PO Box 41001, Sacramento, CA 95841-0001
Voice:  916 331-7771  Toll Free:  1-888-708-EAEC (3232)

Posted:  02/08/2017

E-Mail:  dovem@eaec.org

Home


 

 

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast