Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

Home Page      Weekly Messages

RLJ-743SW

TRO ATT KUNNA LITA PA GUD

26 November 2000
Vi har studerat BARANDE TRO, sedan har vi undersokt HUR VI AR KANDA I DEN ANDLIGA VARLDEN, och efter detta diskuterade vi att det icke finns NAGON KRAFT UTAN HELIGHET.

Nar det en gang har blivit kant i den demoniska varlden att en Kristen har blivit en segrare - Uppen.3:12-13; sa finns det endast en sak kvar som Satan och hans har av onda andar kan gora, och det ar att LURA den kristne och BESMITTA HONOM ANDLIGT!

Nar en kristen manniska har lart sig att halla sig ren ifran att bliva andligt besmittad, sa ar nasta steg i den andliga varlden, att leva med en SEGRANDE TRO.

Efes.6:13

SEAN FOLJER DEN STORSTA TRON - ATT PRISA OCH TILLBEDJA HERREN VAR GUD

Kom ihag detta, Gud kommer att prova dig, nar du en gang lart dig att leva i DEN

STORSTA TRON. Detta kommer att leda dig upp ytterligare ett steg pa trons stege, som heter TRO ATT KUNNA LITA PA GUD! Vagen till denna TRO ATT KUNNA LITA PA GUD ar fylld med en djup sorg, nagot maste do, innan nagot nytt kan fodas fram.

Joh.12:23-26

Abraham fick vandra denna vagen av TRO ATT KUNNA LITA PA GUD- 1 Mos.22:1-18

Jakob fick vandra samma vag - 1 Mos.32:1-32; 33:1-9

Sa har vandrar man denna vagen:

1. Forst kom de daliga nyheterna - 2 Kron.20:1-2

2. Fruktan ar det forsta vapnet som Satan anvander - vers 3

3. Kungen hade tillrackligt med forstand att soka Gud och anvanda tva starka vapen, BON OCH FASTA. vers 4

4. Detta ar en bon som vi alla bor bedja, att proklamera Guds trofasthet - versar 5-11

5. Kungen utropade att han var fullkomligt beroende av Gud - vers 12

6. Alla blev medverkande, man, kvinnor och barn - vers 13

7. Gud svarade genom ett profetiskt budskap - versarna 14-17

8. Fruktan blev forkastad, och pris och tillbedjan brot fram - versarna 18-19

9. TRO ATT KUNNA LITA PA GUD brot loss, och sangarna och musikanterna marsherade framfor armen, nar man tagade emot fienden! versarna 20-21

10. Gud grep in och sande en sadan forvirring over fienden att de dodade sig sjalva

versarna 22-24

11. Nu var det dags att plundra fienden - versarna 24-25

12. Kungen och hans folk gick ut med lovprisning och de kom tillbaka prisande Herren!

versarna 26-28

13. Nu foll Guds fruktan pa nationerna runt om Israel - vers 29


Manga kristna har idag hangt upp sina harpor i piltraden - nu ar det dags att taga ned dem och sjunga och spela mitt under vark och svarigheter - Psalm 137:1-4

Tillbed Herren i helighet - Psalm 29:1-4

Herren ar mitt ljus - Psalm 27:1

Ma Gud sta upp - Psalm 68:1-5

Lat oss sjunga om Herrens nad - Psalm 89:1-5

TILLBEDJAN AR TRO - TRO AR TILLBEDJAN

  Har du oron till att hora med?


European-American Evangelistic Crusades, Inc.
PO Box 41001, Sacramento, CA 95841-0001
Voice:  916 331-7771  Toll Free:  1-888-708-EAEC (3232)

Posted:  02/08/2017

E-Mail:  dovem@eaec.org

Home


 

 

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast