Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

Home Page        Weekly Messages

RLJ-737/738SW

BARANDE TRO

8 October 2000 - Part 1
Tro ar sjalva grunden for vart forhallande med Gud. (Hebr.11:6) Tro pa Kristus ger fralsning till en manniska. (Rom.10:8-17) Tro pa Gud ar samma sak som att lita pa Gud, ATT TRO OCH FORTROSTA ATT GUD AR REDBARHET (SANNING), OCH ATT HAN AR DEN HAN SAGER HAN AR! Hebr.6:10-20

BARANDE TRO ar vad Gud vill att hans barn skall ha, en tro som icke are beroende pa omstandigheter, men som ar grundad pa fortrostan och karlek. 2 Cor.5:6-8

BARANDE TRO vaxer endast, nar vi icke kan se eller fornimma Guds narvaro, men ATT VI PROKLAMERAR I TRO, att Gud ar narvarande, oavsett hur illa laget ar.

        VID MIDNATT - Apg.16:16-33

                FRAMFOR DEN HETA UNGNEN - Daniel 3:1-30

                        INFOR LEJON - Daniel 6:10-28

Av de vuxna manniskor som blev frisatta som slavar i Egypten, var det endast tva som kunde erhalla och bara sin tro pa Gud, Moses och Kaleb. Ur cirka 1,5 millioner personer kunde Gud endast utveckla en person med BARANDE TRO. 4 Mos.14:20-24

15 October 2000 - Part 2
Nar Gud utvalde men till att folja Gideon, sa tog det en grupp pa cirka 30000 men for att fa fram en grupp pa 300 men som hade EN BARANDE TRO. Domar.7:1-7

Lat oss undersoka Guds garningar. Varje garning som Gud gjorde var ett gudomligt underverk. Varje underverk formadde icke att andra pa tankelivet bland Israels barn: Varje gang som ett nytt hinder kom upp, sa forlorade folket all tro och kunde endast tanka pa att klaga och tala om att ga tillbaka till Egypten:

  1. Att taga egenom Roda Havet - 2 Mos.14:4-31

  2. Nar man endast hade bittert vatten som man icke kunde dricka - 2 Mos. 15:22-26

  3. Man blev torstig och det fanns inget vatten - 2 Mos.17:1-7

  4. Israel blev angripen av en annan nation - 2 Mos. 17:8-16

  5. Var har Moses tagit vagen? 2 Mos. 32:1-8 

  6. Man stonade, skrek och klagade - 4 Mos.11:1-10

  7. Att vara avundsjuk - 4 Mos.12:1-16

  8. Folket misslyckades med att tro att Loftets Land var deras - 4Mos.13:25-33; 14:1-10

  9. Uppror - 4 Mos. 16:1-4; 9-49    Rev. 14:9-13

10. Missmod - 4 Mos.21:1-7, folket foraktade Guds brod, Manna.

11. Otukt med Moabs dottrar 4 Mos.25:1-6


Apostlen Paulus skriver mycket tydligt och klart, att allt detta hande till dem som ett varnade exempel for dem som tror pa Jesus! 1 Kor.10:1-13

ISRAELS BARN KUNDE ICKE KOMMA IN I LOFTETS LAND PA GRUND AV DERAS OTRO!

De hade ingen BARANDE TRO!

Har du oron till att hora med?


European-American Evangelistic Crusades, Inc.
PO Box 41001, Sacramento, CA 95841-0001
Voice:  916 331-7771  Toll Free:  1-888-708-EAEC (3232)

Posted:  02/08/2017

E-Mail:  dovem@eaec.org

Home


 

 

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast