Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

 

RLJ-725-SW

ATT LEVA, VANDRA OCH VILA I DEN HELIGE ANDEN

16 juli, 2000

Just nu pa denna jorden finns det manniskor som fortfarande lever i stenaldren, andra har fastnat i olika nivaer av utvecklingar. Det finns fortfarande manniskor som bor och driver jordbruk som man gjorde pa 1600 talet. Om du icke har kunskap om nagot battre, sa kommer du att leva i "fysisk och andlig fattighet." Hosea 4:1-7

Manga som bekanner sig som kristna liver i en "ANDLIG STENALDER."  Daniel 12:1-10

Fran den forsta dagen av skapelsen, sa har Gud varit tillganglig till att vandra med pa ett daglig och personligt satt. 1 Mos.3:8-11

Profeten Elisha var en man som levde pa jorden, nar civilationen var pa jarnaldern, men andligt levde han pa bergstoppen med Gud. 2 Konung. 6:1-23

Cirka 900 ar senare fick apostlen Petrus lara sig att det finns inget som ar omojligt for Herren, nar manniskor beder och har tro pa Gud - Apg. 12:1-25

Apostlen Paulus fick segla pa enkla segelfartyg, men han hade blivit en mastare i att leva i himmelska visioner och uppenbarelser - Apg. 27:14-44; 28:1-10

TRE VILKOR SOM MASTE UPPFYLLAS

   1. Du maste bliva fodd pa nytt - Joh. 3:1-8

    2. Du maste tro pa Jesus Kristus - Joh.14:6-14

    3. Du maste lyda Gud i allt som han har befallt - Joh.14:15-24; 15:1-14

Hur vandrar du? Ar du andligen rik eller fattig? 1 Cor.2:9-16

Har du oron till att hora med?

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast