Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

 

RLJ-720-SW

EN PENNA AV JARN MED EN DIAMANTSPETS 

11 Juni, 2000
Den Helige Anden har varnat oss genom apostlarna, att under den sista tiden pa jorden skall det bliva svarare och svarare att predika evangelium till de ofralsta, och for dessa att kunna bli fralsta. 1 Tim.4:1-2;2 Tim.3:1-5; 4:1-5; 2 Petr.2:1-3

Manga kristna lever i oppen synd och har ingen som helst syndanod.  2 Petr.2:12-22

VARFOR?
En nations synd ar skriven i manniskornas hjartan med en PENNA AV JARN MED EN DIAMANTSPETS! Jeremia 17:1

Nationen Juda vagrade att vanda om men trots detta kallade Gud en profet. Jer.1:1-19

113 ar tidigare hade Gud kallat en annan profet till tjanstgoring, men redan fran borjan fick han reda pa att folket icke skulle lyssna till honom. Jesaja 6:1-13

Djavulen are en mastare i att forvrida sanningen - Jesaja 5:13-24

Profeten Hosea levde cirka 700 ar fore Kristus och hans beskrivning av Israel vid den tiden ar icke annorlunda an vad som nu sker pa jorden! Hosea 4:1-6

Gud borjade borjade sin straffdom over USA for 50 ar sedan, men fa forstar detta.  Jer.16:1-7

Gud sade, FESTA ICKE MED SYNDARE! Vers 8

VAD AR AMERIKAS SYND?

1. Den generation som kom ut segerrik ur Andra Varldskriget forkastade Gud! V.9-11

2. Deras barn (baby boomers) blev varre i synden - versarna 12-13

3. Istallet for att lita pa Herren, sa litade man pa sig sjalva - Jer.17:5-6

Jesus korde emot en vagg nar han kom till jorden - Matt.13:10-15

Jesus sade till sina larjungar vad de behovde for att bryta loss - Apg.1:4-8

Vad som hande till Jesus kommer att handa till oss - Joh.15:17-27

LOSNINGEN

1. Lita enbart till Herren - Jer.17:7-8

2. Endast Gud kan laka en manniskas sjal- vers 9-10

3. Gud vantar pa oss idag! Om du icke ar tillsammans med Jesus idag, ar du villig att opna din dorr nu? Upp.3:14-22

Har du oron till att hora med?

 

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast