Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

 

RLJ-717-SW

ATT STRIDA EMOT DEPRESSION OCH LIKGILTIGHET 

21 Maj, 2000
Det finns ingen som bryr sig om det, sa varfor skall jag bekymra mig om det. Allt ar meningslost, det kommer icke att fungera i alla fall. Jag ar for sjuk for att bedja. Om Gud alskade mig sa hade han besvarat mina boner, sa det ar lika bra att jag gar tillbaka till mitt gamla syndiga liv av sprit och knark.

Detta ar MODERN TILL ALLA FORBANNELSER; ...FORBANNA GUD OCH DO! Job 2:7-10

Djavulen gar omkring som ett rytande lejon - 1 Petr.5:8

Biblen talar om for oss att efter det att Djavulen hade forlorat kriget i himlen, sa blev han frantagen sin makt, ara och blev nedkastad till jorden, dar han ar fylld av vrede!  Uppp.12:7-17

Nar Gud satte igang att flytta ut Israels barn ifran Egypten, sa masta Satan tagit fram alla sina militara resurser for att hindra detta foretag. Den man som fick taga smallarna ifran Satan var Moses. Om det finns ett exempel i Biblen hur man kan overvinna depression och likgiltighet, sa ar Moses det exemplet.

        Innan Moses blev fodd, var han domd till doden - 2 Mos.1:15-16

        Hans liv var i fara tills han blev adopterad - 2:1-10

        Han dodade en vakt och fick fly ifran livet som en prins - vers 11-15 (40 ar gammal)

        Prinsen blev en faraherde och gifte sig med en framling - vers 16-22

        Nar han var 80 ar gammal talade Gud till honom - 3:1-10

        Svaret ifran den 80 ar gamle mannen var detta : VEM AR JAG? Vers 11-13

        Folket kommer icke att tro pa mig ! 4:1-9

        Gud, jag har icke talets gava! Vers 10-12

        Lyssna Gud, skicka nagon annan! Vers 13-17

Gud hade utvalt Moses, och nar Moses hade kort slut pa alla sina ursakter, beslutade han sig for att ga och befria Israels barn. Romar.8:28-31

Om Moses hade haft det svart under sina forsta 80 ar, sa var detta inget till de svarigheter och den sorg han skulle fa uppleva i oknen!

Ledarskapet forkastade honom innan de hade lamnat Egypten - 2 Mos.5:15-21

Detta vallade tvivel i Moses - vers 22-23

KLAGOMAL: 2 Mos.14:10-12 - lat oss ga tillbaka till Egypten; Vattnet ar bittert - 15:22-26; Det finns ingen mat - 16:1-3; Var finns vatten? 17:1-7; Var har Moses tagit vagen? 32:1-9; Denna gangen blev Moses arg - vers 15-20; Moses blev forkastad av sin egen bror och syster - 4 Mos.12:1-16; Ledarna forkastade i otro Loftets Land- 4 Mos.13:31-33; LAT OSS GA TILLBAKA TILL EGYPTEN - 4 Mos.14:1-4

Nu andrade Djavulen taktik, och han astadkom ett stort upppror (en splittrad forsamling) -

4Mos.16:1-50; Efter detta forlorade Moses sitt humor igen - 4 Mos.20:1-13; Mera ilska och uppror - 4 Mos.21:1-9

Nu satta Djavulen in sitt sexuella vapen - 4 Mos.25:1-9

HUR KUNDE MOSES OVERLEVA ALLA DESSA SVARIGHETER?

Moses begick tre synder som blev nedskrivna, 1) Han mordade en Egyptier; 2) Han slog sonder stentavlorna i vrede; 3) Han slog klipppan (Jesus). Men Moses levde i forlatelse och holl en mycket nara gemenskap med Herren (Jesus- 1 Kor.10:1-4) 2 Mos.34:28-35

Gud sjalv tog hem Moses fran denna jorden - 5 Mos.34:1-12

Moses maste ha en hog position in himlen och han blev given aran att tillsammans med Elia komma tillbaka till jorden, och forbereda Jesus for korsfastelsen. Matt.17:1-8

HUR LEVER DU? 1 Kor,10:10-14

Har du oron till att hora med?

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast