Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

 

RLJ-715SW

VACKELSE ELLER HEVETET FOR DE OFRALSTA? 
DEL 7

7 Maj, 2000
Enligt 1997 ars statistik, sa foddes i USA varje dygn 10 636 spadbarn, medan 6 323 personer dog per dygn. Statistik for hela varlden av 380 821 spadbarn fodda varje dygn och 145 205 personer dog per dygn. Det blir 53 miljoner personer som dor varje ar pa jorden.

Hur manga av dessa ar panyttfodda Kristna? Jesaja 5:11-14

Fran det att jag predikade del 1 av denna serie har 309 827 Amerikaner dott.

ANDLIG BLINDHET
Djavulen och hans fallna anglar arbetar 24 timmar om dygnet for att taga bort kunskapen av helvetet och Den Brinnande Sjon ifran manniskorna. Upp.12:7-17; 20:7-15

Vissa kristna har kunskap om detta. Men vad de flesta kristna icke vet AR ATT GUD SJALV SOM BESTRAFFNING FOR SYNDER HAR TAGIT BORT FORSTAELSEN IFRAN MANNISKOR, SA ATT AVEN OM DE VILL BEDJA OM FORLATELSE, SA KAN DE ICKE GORA DETTA! Matt.13:13-15  Rom. 1:28

UTFOR DU GUDS GARNINGAR I DITT LIV?
Just nu lever du pa denna jorden, och pa nagot vis har du blivit fott pa nytt, och det for-

vantas nu av dig att du skall leva ett gudfruktigt liv. Men du ar icke saker pa vad et gud- fruktigt liv ar for nagot (Koloss.1:9-14). Ingen har talat om for dig att du ar en levande sten (1 Petr.2:1-10), och att du nu ar en soldat i Guds arme (Efes. 6:10-13)

Man sade till dig att om du tog emot Jesus som din personlige Herre och Fralsare, sa far du en "biljett" till himlen nar du dor (Joh.1:12-13) och du ar mycket lycklig over detta. Du vill ha evigt liv och komma till himlen nar du dor, MEN UNDER TIDEN SA VILL DU LEVA DITT EGET LIV OCH GORA VAD DU SJALV ONSKAR!

Den som ledde dig till fralsning talade icke om resten av evangeliet.

Jesus sade till sina larljungar vad han fordrade av dem:

1. Att predika evangelium i hela varlden - Matt.28:16-19

2. Att undervisa och gora allt vad Jesus sagt till sina larljungar - vers 20

Jesus hade sagt foljande : Matt.10:1;8;Lukas 9:1-2; 10:1-2; 9; 17-22

3. Att taga upp ditt kors dagligen - Lukas 9:23-26; och att icke se tillbaka - versar 57-62

4. Jesus bad for alla sina larljungar, inraknat oss - John 17:1-26

5. Vi ar fralsta av nad men skapade till goda garningar - Efes.2:8-10


Jesu larljungar som verkligen alskar Jesus kommer att gora vad Jesus sagt!

John 14:5-21

Vad ar Guds garningar? ATT TRO PA JESUS! Joh.6:28-29

Varje foretag och affarsverksamhet pa denna jorden har ett mal: ATT TJANA PENGAR MED SA STOR VINST SOM MOJLIGT!

GUDS RIKE HAR ENDAST ETT MAL PA DENNA JORDEN, FRALSNING AV SJALAR, SA ATT MANNISKOR ICKE SKALL KASTAS I HELVETET NAR DE DOR! Valsignelser, botande av de sjuka, ett liv i overflod, rikedomar etc. ar extra valsignelser i Guds rike, som kommer over dem som gor Guds vilja i sina liv. Matt.16:24-27

GOR DU GUDS GARNINGAR? Matt.7:24-27

Ar du fodd pa nytt? Har du oron till att hora med?

 

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast