Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

 

RLJ-709-SW

VACKELSE ELLER HEVETET FOR DE OFRALSTA? 
DEL ETT

26 Mars, 2000
Enligt 1997 ars statistik, sa foddes i USA varje dygn 10 636 spadbarn, medan 6 323 personer dog per dygn. Statistik for hela varlden av 380 821 spadbarn fodda varje dygn och 145 205 personer dog per dygn. Det blir 53 miljoner personer som dor varje ar pa jorden.

Hur manga av dessa ar panyttfodda Kristna? Jesaja 4:11-14

ANDLIG BLINDHET
Djavulen och hans fallna anglar arbetar 24 timmar om dygnet for att taga bort kunskapen av helvetet och Den Brinnande Sjon ifran manniskorna. Upp.12:7-17; 20:7-15

Vissa kristna har kunskap om detta. Men vad de flesta kristna icke vet AR ATT GUD SJALV SOM BESTRAFFNING FOR SYNDER HAR TAGIT BORT FORSTAELSEN IFRAN MANNISKOR, SA ATT AVEN OM DE VILL BEDJA OM FORLATELSE, SA KAN DE ICKE GORA DETTA!

1. Gud vagrade att forlata Esau! (Hebr.12:14-17) Gud hatade Esau! (Rom.9:10-16)
     Bitterhetens rot ar orsaken till att Gud forkastade Esau.

2. Gud skapade Farao som en dom over Egyptens folk; 2 Mos.7:1-14; Rom.9:17-21

Gud talade mycket tydligt till sin profet om andlig blindhet - Jesaja 6:1-11

Jesus forde fram denna undervisning mycket tydligt och klart! Matt.13:1-12 Den generation som levde pa Jesu tid forkastade sanningen och Gud forkastade dem! Matt.13:13-15

Den stora massan pa cirka 30 000 personer som foljde Jesus smalt ned till 120. Joh.6:59-71

Enligt historiska dokument ifran forsta arhundradet, sa var det sammanlagt cirka 25 000 judar som blev fralsta och lamnade judedomen. Tiotusentals ofralsta judar blev dodade nar Romarna stormade Jerusalem ar 70 efter Kristus. De flesta judar har under de sista 1900 aren forkastat Jesus och dott och forts till helvetet.

ATT BLIVA FRALST, FODD PA NYTT AR DEN STORSTA GAVA EN MANNISKA KAN FA!
Detta ar vad Jesus undervisade - Matt.13:16-17

Sedan undervisade Jesus i detalj vad det betyder att kunna forsta - versar 18-22

TRE GRUPPER AV KRISTNA
En del vill ge en tillvaxt pa 30%, andra 60% och en del 100% Vers 23

Om du varkligen ar fralst, SA KOMMER GUDS KARLEK ATT FYLLA DIG! 1 Joh.4:8-21;5:1-3

Denna karlek kommer att driva dig att bedja om fralsning for de ofralsta. Lukas 10:1-2

Detta ar borjan till vackelsen i den kristnes hjarta!

Har du oron till att hora med? Fortsattning foljer....

Predikan skriven av Pastor John S. Torell, Sacramento, California

 

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast