Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

Home   Weekly Messages

RLJ-741SW

ANDLIG BESMITTELSE

5 November 2000
Vi har studerat BARANDE TRO, sedan har vi undersokt HUR VI AR KANDA I DEN ANDLIGA VARLDEN, och efter detta diskuterade vi att det icke finns NAGON KRAFT UTAN HELIGHET.

Nar det en gang har blivit kant i den demoniska varlden att en Kristen har blivit en segrare - Uppen.3:12-13; sa finns det endast en sak kvar som Satan och hans har av onda andar kan gora, och det ar att LURA den kristne och BESMITTA HONOM ANDLIGT!

Abraham kunde icke slas ut, men han kunde bliva forsenad och orsaka skam over Guds namn. Tva ganger lurade Satan Abraham till at ljuga!

Forsta gangen : 1 Mos.12:9-20 Satans val av vapen : FRUKTAN

Andra gangen : 1 Mos.20:1-9

Isak blev lurad med samma vapen, han blev en andra generation of lognare!

1 Mos.26:1-11 Satans val av vapen : FRUKTAN

Moses kunde icke stopppas, men han kunde bli fornedrad och Gud var tvungen att straffa honom. Forsta gangen : 2 Mos.32:15-19 Satans val av vapen :VREDE

Andra gangen : 4 Mos.20:1-13

Resultatet blev att Moses icke fick komma in i Loftets Land - 5 Mos.4:21-24

Kung David kunde icke frantagas sin tron, men han blev forsvagad och han fick manniskor att bespotta Gud.

2 Samuel 11:1-5 Satans val av vapen : LUST, BEGARELSE

Resultatet blev att barnet maste do och att svardet skulle aldrig lamna hans familj.

2 Samuel 12:7-15

Jeremia fick mycket stryk av onda andar, som forsokte att knacka honom.

Jeremia 20:7-18 Satans val av vapen : DEPRESSION


LOSNING

1. Vandra alltid i Guds ljus - 1 Joh.1:4-10 och lev i forlatelse!

2. Tala alltid sanning - Matt.5:33-37

3. Sanningen skall satta dig fri - Joh.8:31-32

4. Tag emot att du ar en ny skapelse! 2 Kor. 5:16-21

5. Tag emot Guds perfekta karlek - 1 Joh.4:6-18

6. Kom ihag detta, du ar i krig med Djavulen, detta ar icke en lek! Efes.6:10-18

        Ar du fralst?

Har du oron till att hora med?


Home    Contact Us

Posted:  02/08/2017

 

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast