Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Español
               

 

RLJ-946-S

HUR DU KAN BEHALLA DIN FRIHET I KRISTUS
DEL NITTON

John S. Torell

10, October 2004

VAD AR DEN RATTA KRISTNA LARAN?

For att vi skall kunna urskilja vad som ar falska laror, sa maste vi forst veta vad den ratta laran ar enligt Biblen.  Lat oss nu undersoka sjalva basdoktrinen i var kristna tro.

Jesus vandrade i Guds kraft och utforde kraftgarningar nar han vandrade har pa jorden och tranade sina larljungar.  Folk blev mycket imponerade av Jesus, icke bara av hans gudomliga kraft, men med vilken auktoritet hand undervisade folket. Matt.7:28-29

Jesu forsta prioritet var att predika och undervisa, i andra hand kom tecken och under, samt helbrejdagorelse – Matt.8:1-17

  • Taga kontroll over naturkrafter – Matt. 8:23-27
  • Skapa mat – Matt.15:32-39
  • Kasta ut onda andar – Markus 5:1-20
  • Uppvacka de doda – Lukas 7:11-17
  • Hela de spetalska – Lukas 17:11-19
  • Hela de blinda – Matt.9:27-31

Denna gudomliga kraft var tillfalligt given till larljungarna. Matt.10:1; Luke 9:1-2; 10:1, 9, 17-20

Men det skulle komma en permanent overforing av kraft och auktoritet, som kom under namnet DOPET I DEN HELIGE ANDEN! Joh.7:37-39; Apg. 1:4-8

Det forsta dopet i den Helige Anden agde rum pa pingstdagen. Apg.2:1-4

Sedan kommer det manga pafyllningar sa lange en kristen lever pa jorden. Apg.4:31

Sjalva andedopet kan komma utan att nagon lagger handerna pa en person (Apg.10:34-38), eller genom handpalaggning. Apg.8:14-25

Andedopet ar for alla fralsta manniskor! Apg.2:37-39

OBSERVERA: En manniska som har fatt gavan att kunna spela musik pa ett instrument, kommer aldrig att veta hur bra hon ar, forran hon borjar spela och anvanda sin gava!  En kristen kommer aldrig att kanna till kraften i den Helige Anden, forran han later den Helige Anden verka genom honom!


To order this sermon on Cassette or CD use code RLJ-946

Back to Sermons 2004

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast