Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Español Contact Us
                 

Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Español
               

Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Español
               

 

RLJ-944-S

HUR DU KAN BEHALLA DIN FRIHET I KRISTUS
DEL ARTON

John S. Torell

26, September 2004

VAD AR DEN RATTA KRISTNA LARAN?

For att vi skall kunna urskilja vad som ar falska laror, sa maste vi forst veta vad den ratta laran ar enligt Biblen.  Lat oss nu undersoka sjalva basdoktrinen i var kristna tro.

Jesus lamnade oss med tre kristna ritualer som vi skall iaktaga:

 • Vattendopet – Matt.28:18-20
 • Nattvarden – Matt.26:17-29; 1 Kor.11:20-34
 • Fortvagning – Joh.13:1-17

Vissa kyrkor observerar vattendopet, de flesta kyrkor observerar nattvarden men mycket fa kyrkor observerar fottvagning.  Vissa forsamlingar doper spadbarn, andra utovar vuxendop, och vissa forsamlingar skvatter litet vatten pa huvudet istallet for att nedsanka personen helt i vatten.  Lat oss faststalla en sak, Jesus har bestamt ordningen i sin kyrka och vi har icke fatt tillatelse till att valja det vi tycker om, och forkasta annat.  Vi ar tillsagda att folja Honom. Matt.28:18-20  

Det ar viktigt att vi forstar att ingen av dessa ritualer har med var fralsning att gora.  En kristen utovar dessa ritualer darfor att han ar fralst, icke for att bliva fralst!  I var forsamling observerar vi alla tre av dessa ritualer.

VARIFRAN KOMMER VATTENDOPET?

 • Gud sade till Johannes Doparen att predika bot och battring tillsammans med vattendop. Matt.3:1-12
 • Johannes stod i floden Jordan, och folket kom ut till honom i vattnet.  Det grekiska ordet for dopa ar att helt nedsanka en person i vatten, icke att skvatta nagra droppar pa huvudet.
 • Innan Jesus borjade sin verksamhet sa kom han till Johannes Doparen, sa att allt skulle uppfyllas. Matt.3:13-17
 • Folket som kom till Johannes Doparen kom for att bedja om forlatelse, men de var ICKE FODDA PA NYTT nar de bad om forlatesle, eftersom Jesus icke annu hade dott pa korset och betalt for manniskornas synder. Apg.18:24-28; 19:1-7
 • Det finns ingen vers i Biblen som sager att spadbarn skall dopas.  Istallet finner vi gang pa gang att endast personer som ar fralsta skall dopas. Apg.2:37-41
 • En kristen ar aldrig dopt in till en forsamling eller ett samfund, ISTALLET AR VI DOPTA IN TILL KRISTUS! Rom.6:1-3
 • Vattendopet ar ett tecken som visar pa var kropps dod och en framtida uppstandelse som varje fralst manniska ar lovad! Rom.6:4-10

To order this sermon on Cassette or CD use code RLJ-944

Back to Sermons 2004


View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

16 kbps Listen Download
128 kbps Listen Download
 
16 kbps Listen Download
128 kbps Listen Download
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast |

 


View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

16 kbps Listen Download
128 kbps Listen Download
 
16 kbps Listen Download
128 kbps Listen Download
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast |

 

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry, king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast