Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Español Contact Us
                 

Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Español
               

Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Español
               

 

RLJ-942-S

HUR DU KAN BEHALLA DIN FRIHET I KRISTUS
DEL SJUTTON

John S. Torell

12, September 2004

VAD AR DEN RATTA KRISTNA LARAN?

For att vi skall kunna urskilja vad som ar falska laror, sa maste vi forst veta vad den ratta laran ar enligt Biblen.  Lat oss nu undersoka sjalva basdoktrinen i var kristna tro.

FRALSNING
Fralsning finns endast i Jesus Kristus. Joh.14:6; Apg. 4:12

For att kunna forsta fralsningen, sa maste vi fastlagga hur lagarna i skapelsen fungerar, nar det galler manniskans ode.

  1. Biblen undervisar tydligt och klart att en manniska fods endast en gang pa denna jorden, det finns ingen reinkarnation.  Nar livet ar slut har pa denna jorden, sa kommer kroppen att do och ruttna tillbaka till stoft igen, medan en manniskas sjal kommer att leva for evigt. Hebr.9:27
  2. Sjalen i en manniska ar den verkliga manniskan, som har levt i en kropp under jordelivet, kroppen ar ett fordon gjort for denna jorden.  Det finns endast tva platser som en sjal kan ga till, efter doden, helvetet eller himlen. Lukas 16:19-31
  3. Sa lange som en manniska lever pa denna jorden kan hon valja vilken plats hon vill ga till efter doden.  Vad de flesta manniskor icke har forstatt ar, att om man icke gor ett val, sa hamnar man automatiskt i helvetet.  Valjer man icke himlen, sa kommer man automatiskt till helvetet, oavsett om man tror pa detta eller icke.  Nar en manniska en gang har dott, sa kan hon icke andra pa sitt beslut. Joh.3:3-21; Uppen.20:10-15
  4. Varfor gar en manniska automatiskt till helvetet?  Svaret till detta ligger i att manniskorasen ar en fallen ras, besmittad av en sjukdom som heter ”SYND.”  Detta ar en arvd synd, som en manniska icke kan satta sig fri ifran av sig sjalv.  Jesus kom till jorden for att betala for synden, och gora det mojligt for manniskor att bliva syndfria. Rom.5:1-21
  5. Hur blir man fralst?  Genom att erkanna att som en manniska jag ar syndig och behover bedja om forlatelse for mina synder.  Att tro och bekanna att Jesus Kristus ar Guds Son, att han levde ett liv utan synd pa denna jorden, att han betalade for mina synder pa korset, and han uppstod pa den tredje dagen och att han betalade for vara synder med sitt eget blod. Rom.3:23; 10:8-13; Apg.2:37-39; 3:19; Hebr.9:11-26
  6. Vad for slags garningar maste jag gora for att bli fralst?  INGA ALLS!  Det ar en fri gava.  Du kommer att gora goda garningar darfor att du ar fralst, icke for att du skall bli fralst. Efes. 2:8-10
  7. Kan jag forlora min fralsning?  Det ar endast en sak som kan gora att en manniska forlorar sin fralsning och det ar att taga Vilddjurets Marke (Upp.13:16-18; 14:9-11).  Endast den sista generationen kommer att uppleva detta. Vila i Jesu armar. Joh.10:27-30

To order this sermon on Cassette or CD use code RLJ-942

Back to Sermons 2004


View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

16 kbps Listen Download
128 kbps Listen Download
 
16 kbps Listen Download
128 kbps Listen Download
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast |

 


View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

16 kbps Listen Download
128 kbps Listen Download
 
16 kbps Listen Download
128 kbps Listen Download
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast |

 

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast