Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol Contact Us
                 

Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

 

RLJ-940-S

HUR DU KAN BEHALLA DIN FRIHET I KRISTUS
DEL FEMTON

John S. Torell

29, Augusti 2004

VAD AR DEN RATTA KRISTNA LARAN?

For att vi skall kunna urskilja vad som ar falska laror, sa maste vi forst veta vad den ratta laran ar enligt Biblen.  Lat oss nu undersoka sjalva basdoktrinen i var kristna tro.

MAN IS CREATED

 1. Manniskan blev skapad till Guds avbild. 1 Mos.1:26-27; 2:7
 2. Manniskan skapades syndfri och foll icke i synd forran hon blev olydig till Gud. 1 Mos.2:15-17; 3:1-7; Rom.5:12-21
 3. Fran begynnelsen sade Gud till manniskan av vara fruktfylld. 1Mos.1:28-29; 2:15
 4. Guds brinnande onskan ar att na de ofralsta och fralsa dem. Joh.3:16-18
 5. Jesus var standigt och jamt bekymrad over att manniskor var fortappade i sina synder.  Det var detta som drev honom nar han gick pa denna jorden. Matt.9:36-38; 18:12-14
 6. Jesus grat over manniskorna i Jerusalem. Lukas 23:27-30
 7. Jesus var driven till fortvivlan i Getsemane, att han skulle misslyckas med sin uppgift pa denna jorden, och det skulle betyda att alla manniskor skulle bliva for evigt fortappade och kastas i den Brinnande Sjon. Matt.26:36-46
 8. Jesus gjorde hans larljungar till manniskofiskare. Markus 1:15-20
 9. Jesus var standigt och jamt bekymrad over de ofralsta. Lukas 10:1-4
 10. Att bara frukt ar viktigt for Fadern och Jesus. Joh.15:1-14

Som fralsta larljungar till Kristus maste vi forsta att Gud har ingen lust att investera sin kraft, sin harlighet och sina pengar till en grupp av manniskor, SAVIDA DESSA ICKE HAR SAMMA MAL ,VILJA OCH VISION SOM FADERN! Uppen.3:14-23


To order this sermon on Cassette or CD use code RLJ-940

Back to Sermons 2004


View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

16 kbps Listen Download
128 kbps Listen Download
 
16 kbps Listen Download
128 kbps Listen Download
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast |

 


View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

16 kbps Listen Download
128 kbps Listen Download
 
16 kbps Listen Download
128 kbps Listen Download
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast |

 

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry, king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast