Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Español Contact Us
                 

Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Español
               

Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Español
               

 

RLJ-936-S

BEDRAGERI, KRIG, OCH SVALT

John S. Torell

1, Augusti 2004

America star pa nytt infor ett vagskal.   Det har varit manga vagskal i vart land, men i mitt personliga liv, sa ar detta det fjarde vagskalet in min livstid.

  1. Under 1960 talet sa borttogs bon och Bibellasning ifran de allmanna Amerikanska skolorna.   Eftersom jag kom till Kristus ar 1965 och var ett spadbarn i Kristus, sa deltog jag icke i denna kamp for att radda America.
  2. I mars manad 1972 sa rostade man igenom Equal Rights Amendment av den Amerikanska senaten (att kvinnor skulle ha lika ratt och samma skyldigheter som man).  Detta tillagg till den Amerikanska grundlagen drevs av en kvinnoorganisation som heter National Organization of Women (NOW), dess ledarskap ar judiskt och de flesta av deras medlemmar och ledare are Demokrater.  For att grundlagen skulle andras, sa var 38 delstater tvungna att ratifiera det hela, och denna processen maste ske inom sju ar.  Under det forsta aret var det 30 stater som godkande andringen.  Men nu hade de kristna vaknat upp och motstandet okade undan for undan, allt efter som mer och mer kristna talade ut emot detta.  I Juni manad 1982 var tiden slut och det hela blev nedlagt.  Som pastor deltog jag i denna strid, och jag kan nu se tillbaka med gladje, att jag ledde min forsamling i denna strid.
  3. Ar 1973 sa bestamde sig den hogsta domstolen i America att aborter skulle bliva legala, och striden emot denna utrotning av barn har rasat sedan dess.   Jag ar tacksam for att jag som pastor ha lett min forsamling i denna strid emot abort, och vi fortsatter denna strid.

DET DEMOKRATISKA PARTIET HAR FORKLARAT KRIG EMOT GUD

Under Demokraternas politiska riksmote i July manad, 2004, sa har foljande beslut fattats och skall inga i den demokratiska doktrinen:

  1. Ett starkt stod for abort och att det skall betalas med skattepengar.
  2. Ett starkt stod for embryonic stem cell forskning.
  3. Ett starkt motstand till en grundlagstillagg som President Bush har begart, som stadgar att aktenskap ar mellan en man och en kvinna. Judas 7-19

Jesus sade, att sasom det var i Noas tid, sa skall det bli i de sista dagarna. Matt.24:37-39

Guds Ord sager att livet borjar vid befruktningen: Jesaja 49:1; Jeremia 1:5; Galaterna 1:15

President Bush har tagit en stark stallning emot cell stem forskning.  Vad genomsnitts Amerikanen icke vet, ar att vad som sker har ar mord pa manniskor och deras sjalar sands till helvetet.   For att fa fram stem cells, sa ar en kvinnas agg befruktat och livet har borjat.   Fem dagar efter att livet har borjat, sa tager man dod pa barnet (fostret) och stemcellerna blir skordade.   Forskarna bryr sig icke om vad som hander sjalen, som har forlorat sin kropp och sin mojlighet till att leva pa denna jorden och taga emot Kristus.

Det later sa underbart, nar Nancy Reagan ropar ut sin nod for stem cell forskning, sa att alla sjuka manniskor kan fa hjalp och bliva lakta.   Vad hon icke har forstatt ar, att doda barn for att manniskor pa jorden skall kunna leva ut sina liv ar sjalviskt och barbariskt!    Som en nation sa fordomer vi Kina for att det landet anhaller, domer och avrattar manniskor for att fa fram donor organ, som man sedan saljar for grova pengar till Vastlanderna.   Doktorer i Vastlanderna  skickar in  sina bestallningar till de kinesiska myndigheterna, som i sin tur letar fram manniskor som uppfyller de kvalikationer man soker.  Nar man funnit en sadan manniska, sa blir hon anhallen, domd och avrattad, och sedan tager man ut de olika organen ur hennes kropp, som sedan flygs till sjukhus i Europa och Amerika. Amos 6:1-7

Biblen ar klar nar det galler homosexualitet. Romar.1:16-32

Jesus har klargjort hur det skall bli i de yttersta dagarna. Matt.24:1-13

Forsta detta – MANNISKOR AR ICKE LIKADANA SOM DE VAR FOR 50 AR SEDAN.  Det finns nu mycket litet redbarhet, arlighet, sanning, karlek, barmhartighet och att man bryr sig om andra manniskor idag.  De manniskor som ar under 40 ar gamla ar mer kalla och harda, an den aldre generation som lever nu. 2 Tim.3:1-9

Som pastor for Resurrection Life of Jesus kyrkan, som en radio evangelist, som en kristen forfattare, som en Amerikansk medborgare sa kommer jag att blasa i trumpeten i Zion och leda sa manga som vill folja mig in i denna strid emot det onda. Joel 2:12-19

Du har ett val!  Kampa den goda kampen och lamna denna jorden nar din tid kommer, eller sa kan du sitta vid sidan om och sedan fa taga emot Lammets vrede! Matt.10:26-39

Hard du verkligen oron till att hora med?


You May Order The Cassette Tape or CD
Use Code RLJ-936

Back to Sermons 2004


View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

16 kbps Listen Download
128 kbps Listen Download
 
16 kbps Listen Download
128 kbps Listen Download
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast |

 


View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

16 kbps Listen Download
128 kbps Listen Download
 
16 kbps Listen Download
128 kbps Listen Download
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast |

 

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast