Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Español
               

 

RLJ-928-S

HUR DU KAN BEHALLA DIN FRIHET I KRISTUS
DEL SEX

John S. Torell

6, Juni 2004

Vi har lart oss att Gud ar ljus och i honom finns inget morker. 1 Joh.1:4-7

Vilket ar det svaraste att gora, att ga pa vatten eller att vandra i ljuset? Matt.14:22-33

Gud har en standard test, som han ger till manniskor, for att se om han kan lita pa dem.  Denna test bestar i att man skall vara lydig till Gud.  Den forsta testen gavs till Adam och Eva, och de misslyckades – 1 Mos. 2:15-17; 3:1-7

Djavulen har kastat tvivel in i manniskornas sinnen, “KAN MAN LITA PA GUD, VAR HIMMELSKE FADER?”  Detta ar svaret i Biblen.  Hebr.6:13-20

HEBREERBREVET KAPITEL 5

Versarna 1-8: Vad ar en hogste prast?

Vers 9: Jesus ar upphovet till evig fralsning! Joh.1:12-13; 10:27-39, Apg.4:10-14, 1 Petr.1:14-23, 1 Joh.5:1-15, Judas 24-25

Vers 10: Jesus ar en oversteprast efter Melkisedeks order. Hebr.7:1-28

Versarna 11-14: Sluta att ata barnmat och borja att ata som en andlig vuxen.

Hard du verkligen oron till att hora med?

Fortsattning foljer ...


You May Order The Cassette Tape or CD
Use Code RLJ-928

Back to Sermons 2004

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast