Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Español
               

 

RLJ-927-S

HUR DU KAN BEHALLA DIN FRIHET I KRISTUS
DEL FEM

John S. Torell

30, Maj 2004

Vi har lart oss att Gud ar ljus och att det icke finns nagot morker i honom.  1 Joh.1:4-7

Vilket ar svarast, att ga pa vatten? Eller att vandra i ljuset? Matt.14:22-33

GUDS STANDARD TEST, LITAR DU PA GUD!

Forsta gangen denna test blev given var till Adam och Eva, de klarade icke testen! 1 Mos.2:15-17; 3:1-7

KAN VI LITA PA VAR HIMMELSKE FADER?

For att kunna lagga en stadig grund, sa skall vi studera vers for vers i nagra kapitel i brevet till Hebreerna.

Hebreerna kapitel 4:

Verser 1-3: Vilan som apostlen Paulus talar om har ar icke en vila ifran att vara verksam, men en vila ifran att verka i kottet!   Ifran begynnelsen, innan Gud hade borjat skapelsen, sa hade han raknat ut allt, till den minsta detalj in sitt sinne.

Det finns tre olika slags krafter:

  1. Den gudomliga obegransade kraften ifran Gud, som endast han kan anvanda.
  2. Kraften som har blivit tilldelad Djavulen och hans fallna anglar.
  3. Kraften som har blivit given till varje manniskan ifran Gud, som heter “sjalskraft.”

Varje manniska far sin sjalskraft okad, antingen ifran Gud eller fran Satan. Efes.2:1-10

Satan forsoker standigt och jamt att lura den kristne till att ge upp sin position av vila i Herren, och resultatet ar att de forlorar sin kraft och blir slavar till Satan. Galat.2:16-21; 3:1-14

Verser 4-11: Kom in i Herrens vila.

Vers 12: Guds kraft tager sig uttryck in hans Ord. Jesaja 55:8-11

Vers 13: Ingenting ar gomt for Gud. Psalms 139:1-12

Verser 14-16: Hall fast din bekannelse av tro  pa Kristus, och kom modigt infor Guds tron.

Hard du verkligen oron till att hora med?  Hebr.11:1-6

Fortsattning foljer ...


You May Order The Cassette Tape or CD
Use Code RLJ-927

Back to Sermons 2004

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast