Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaρol
               

 

RLJ-920-S

SLUT PA PASKEN - UPPSTANDELSEN
DEL TVA

John S. Torell

11, April 2004

ONSDAG
Klockan 15 – Det ar fullbordat – Joh.19:30
Genom hans sar ar vi helade – Jesaja 53:3-5
Genom hans blod – synden har blivit omhandertagen – Hebr.9:11-15
J
esus var trofast. Hebr.2:9-18; 3:1-2

TORSDAG - FRIDAG - LORDAG
Jesus blev tagen av Guds anglar till Paradiset – Lukas 23:39-46
Jesus blev kvar har under 3 dagar och natter – Matt.12:40
Det Hebreiska ordet for de dodas plats ar “Sheol”
. Det har tva olika avdelningar, paradiset och helvetet – Lukas 16:19-26
Jesus var icke plagad, han gick till helvetet for att predika -1 Petrus 3:18-20, 4:6
Jesu kropp var i graven from Onsdagskvallen till Lordag.  En Judisk dag varar fran klockan 18 var tid till klockan 18 nasta dag.

SONDAG
Nagongang tidigt pa sondagsmorgonen blev Jesus uppstanden! Matt.28:1-
10
Samma Heliga Andekraft som uppvackte Jesus fran de doda strommar genom oss – Romar.8:11
Samma dag som Jesus uppstod, blev han tagen till himlen, dar han presenterade sitt blod – Joh.20:11-17; Hebr.9:11-14
Jesus atervande till jorden for att taga itu med Djavulen – Joh.20:18-21; Colos.2:14-15
Jesus stannade pa jorden under 40 dagar – Apg.1:1-3
Vad Jesus sade till Petrus sager han till oss idag – Joh.21:12-17
40 dagar efter sin uppstandelse, atervande Jesus till himlen.  Det hande pa en torsdag.  Apg.1:9-11
Han tog med sig de som blivit fralsta under det Gamla Testamentets tid – Efes.4:8
Sju dagar senare kom den Helige Anden – Apg. 2:1-4

AR DU FRALST?

AR DU DOPT I DEN HELIGE ANDEN?


Isn't "Easter" in Acts 12:4 a mistranslation?
Why does it only appear once in the King James Bible?
Does the Bible mistranslate the word "Easter" in Acts 12:4?


You May Order The Cassette Tape or CD
Use Code RLJ-920

Back to Sermons 2004

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast