Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

 

RLJ-912-S

ATT KANNA SYNDANOD
DEL ETT

John S. Torell

15, Februari 2004

Den storsta gavan som Gud kan giva en manniska ar Gavan av att kunna bekanna sin synd. Joh. 16:7-15

Darfor ar det som apostlen Paulus varnar for att bedrova den Helige Anden! Efes.4:30

Om icke Gud drager en manniska till sig genom den Helige Anden, sa kan den manniskan icke bliva fralst. Joh.6:44 och 65

For att kunna forsta vad synd ar, sa maste vi komma till insikt att en manniska kan icke proklamera vad som ar synd eller icke, vi maste vanda oss till Gud och acceptera vad Gud har sagt ar synd. Den stora proklamationen som Gud har gett vad synd ar, finner vi i de Tio Budorden. 2 Mos.20:1-17

Jesus utvecklade de Tio Budorden och tog dem till en djupare forstaelse, som vi finner nedskrivet i Matt.5:17-48

Apostlen Paulus byggde pa denna grunden och utvecklade annu mera var forstaelse av vad synd ar, och detta finner vi i Rom.1:15-32 och Efes.4:20-32; 5:1-16

De flesta kristna har sin egen "synd lista" enligt deras egen livsstil! Att denna "synd lista" icke stammer med Guds "synd lista", har ingen inverkan pa dessa manniskor.

  • Kannibalen kan icke forsta att det ar synd att ata manniskokott!
  • Rokaren kan icke forsta att roka ar en synd!
  • Alkoholisten kan icke forsta att det ar en synd att supa!
  • Knarkaren kan icke forsta att anvanda knark ar en synd!
  • Pedofilen kan icke forsta att det ar en synd att ha sex med barn!
  • Detta ar ocksa sant for dem som har blivit slavar till pornografi, valdtakt, valdsex, homosexualitet, haxeri, TV, filmer, lotterier och andra former av spel for pengar, otukt, aktenskapsbrott, etc.

Ar 455 fore Kristus talade Gud genom profeten Maliki, och sade till Israel vad Gud tanker om de manniskor som skapar sin egen "synd lista." Malaki, kapitel 1och 2

Jesus kraver en fullstandig kapitulation - Matt.6:24; 10:32-39; 19:27-30

Av cirka 30000 personer som foljde Jesus innan han dog pa korset, sa var det endast 120 som forstod hans undervisning och som gav upp allt. Matt 13:1-23

Har du oron till att hora med?

Fortsattning foljer ...


You May Order The Cassette Tape or CD
Use Code RLJ-912

Back to Sermons 2004

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast