Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Español
               

 

RLJ-911-S

UNDVIK ATT VARA ETT "ANDLIGT SVIN"

John S. Torell

8, Februari 2004

Under tusentals ar sa har Guds folk haft ett problem med att forbliva heliga, lydiga och trogna till Gud.

3500 ar sedan talade Moses dessa ord - 5 Mos.31:25-29

2,700 ar sedan talade Jesaja dessa ord - Jesaja 5:11-25

Profeten Amos levde under samma tid som Jesaja, och han talade dessa ord - Amos 6:1-8

Biblen sager att Jesus ar Brudgummen, och att alla manniskor som ar fodda pa nytt, fralsta, helgade och beseglade av den Helige Anden ar Bruden - Upp.19:1-9

Tusentals med kristna begar andligt aktenskapsbrott varje dag, och de ar icke ens ledsna over detta och kanner ingen syndanod! For dem ar det normalt att leva pa ett sadant satt! Jakob 4:1-5

Apostlen Paulus lade ut sin undervisning om helighet infor Herren for cirka 1900 ar sedan, och denna undervisning galler lika mycket idag som da. Den tacker varje synd som Djavulen serverar vid sitt bord av smuts, ondska, lust, girighet, otukt, aktenskapsbrott, sprit, knark, rock’n roll, snedvridet sex, homosexualitet, valdtakt emot barn, mord, vald, etc.

Lat oss nu undersoka detta kall till helighet:

 1. Inga mer fula skamt och smutsigt tal - Efeserna 4:20-24; 5:4
 2. Inga mer logner - vers 25
 3. Ingen mer barsarkagang och ilska - vers 26
 4. Ge icke nagot till Djavulen, forutom forkastelse - vers 27
 5. Inga mer stolder - vers 28
 6. Inget mer bedragligt tal eller falska laror - vers 29
 7. Bedrova icke den Helige Anden - vers 30
 8. Ingen mer bitterhet, fortornelse elle avund - vers 31
 9. Var karleksfull, snall och barmhartig och vandra med Gud - vers 32; 5:1-2
 10. Inget mera sex utanfor aktenskapet, detta galler alla slags sexformer! versar 3-7

  Varldsliga filmer, TV program, teater, Las Vegas style shows ar en styggelse infor Herren och gor den som tittar pa detta andligt smutsig och nedlastad med onda andar, precis som vartor pa en gammal padda. Pornografi ar helt forkastat av Gud! Matt.5:27-28
   
 11. En kristen skall icke vara inblandad med syndfulla aktiviteter, oavsett vilken form dessa kommer i! Efes.5:8-13
 12. Tag vara pa din tid - versarna 14-20

Den forste Februari, 2004, sa sjonk de Amerikanska forsamlingarna till ett djupare syndlage, nar man organiserade Super Bowl fester i sina forsamlingar, och inbjud vald, smutsig sexuel dans, fula och raa sanger och utmanande sexuella cheer leaders. Djavulen kor med samma program som han gjorde for 3500 ar sedan. 2 Mos.32:17-25

Det finns ingen mer syndanod i dessa forsamlingar - Hosea 4:1-6

Det ar nu en svalt for Guds Ord - Amos 8:11-13

Skall du vandra med Gud? 2 Kronik.7:12-14

ELLER SKALL DU BLIVA ETT ANDLIGT SVIN? 2 Petr 2:9-22

Har du oron till att hora med?


You May Order The Cassette Tape or CD
Use Code RLJ-911

Back to Sermons 2004

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry, king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast