Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

 

RLJ-903-S

VARFOR AR DU SA BEDROVAD, MIN SJAL?

John S. Torell

December 14, 2003

Denna predikan ar skriven for alla de kristna som kampar med sin tro och sina liv, och som har djupa sar i sina sjalar. Vissa av dessa sar gar tillbaka till barndomen, andra har kommit senare i livet. Ett sar i sjalen kommer att astadkomma mycket sorg, och kommer att gora manniskan mentalt stord. Psalms 42:1-10

Nar en manniska blir aldre, sa borjar benen i skelettet att forlora kalcium. Denna sjukdom kallas for "Osteoporosis." Vad som kommer att handa till en manniska nar hon forlorar mer och mer kalcium och andra mineraler, ar att hennes ben kommer att bliva mjuka och till slut falla sonder. Den manskliga sjalen, som ar skapad av Gud, maste bliva nard med Gudomlig Agape karlek och med karlek ifran foraldrar och andra. Tag bort karlek av dessa tva slag, och sjalen kommer att falla sonder! Vi har nu ett brutet hjarta. Ordsp. 15:10-13; 17:22

Kristna som har blivit frisatta ifran onda andar, kommer att borja lakas i olika omraden i sina liv, men den djupa sjalslakningen kan ibland taga ar. En sjal som icke har blivit lakt kommer att uppvisa foljande symtom: Argsinthet, fortrytelse, ingen talmodighet, kansloutbrott, avundsjuka, upproriskhet, kan icke taga emot att bliva tillrattavisad, kanner sig icke uppskattad, etc. Nar en manniska blir sjuk i kroppen, sa kommer den sjuke att forsoka att med mediciner fa hjalp med varken och plagan. Nar man gor detta sa ser man bort ifran vad som orsakar sjukdomen, och i stallet angriper man symtomen. Sjukdomen finns kvar och den blir bara varre.

En sjalssjuk manniska forsoker att anvanda alkohol, legala eller illegala droger, man ater for litet eller for mycket, man soker forhallanden med det andra konet, man soker att bliva uppskattad, fa forstaelse, karlek och sympati och listan kan bli langre.

Det hela kommer fram till detta, man forsoker att fly ifran sin vark i sjalen. Endast Gud kan hela en sjal, pengar, framgang , att bliva valkand och manniskor kan icke astadkomma en lakning, endast besvikelse. Hosea 5:11-15

Om du icke kan taga kritik, eller du blir arg nar man tillrattavisar dig, sa ar du icke helad i din sjal! Ordsp.9:7-10
Synd foder oforstand - Rom.1:18-25
Nar en manniska forkastar sanning, kommer hon att bliva forledd - 2 Tessal.2:9-12

Forsta detta i ditt hjarta: Gud regerar genom sanning och karlek! Satan regerar genom logner och fruktan!

Profeten Jeremia led valdigt mycket.

  1. Han blev slagen med sorg - Klagovisorna 2:10-14
  2. Hur Jeremia sorjde - Klag. 3:1-20
  3. Gud gav honom hopp - Klag. 3:21-40

JOSEFS LIV

FAS I : ATT BLIVA FORKASTAD

Forkastad av sina broder : 1 Mos.37:1-4; 18-28
Forkastad av en fortornad kvinna : 1 Mos.39:1-23
Forkastad av en ambetsman - 1 Mos.40:23

FAS II : UPPRATTELSE

1 Mos.41:9-14; 38-46

FAS III : FORLATELSE

1 Mos.42:7-24

FAS IV : LAKNING AV SJALEN

En forsta lakning - 1 Mos.43:26-34
Djuplakning - 1 Mos.45:1-28
Slutlig lakning - 1 Mos.46:28-30

Josef levde under 13 ar med smarta, deppighet, och visste icke vad livet skulle bli.
Josef levde under 70 ar ett liv i gladje, framgang, kraft och makt
Josef hade TRO PA GUD! 1 Mos.50:14-26

KOM IHAG DETTA: Jesus kom for att taga bort vara synder, smartor, sorg sjukdom och vark! (Jesaja 53:1-12)

Gud ar karlek! (I Joh.4:6-21)

TAG EMOT DIN HELBREJDAGORELSE

LAMNA DIN SORG OCH DIN VARK!

TAG EMOT GUDS KARLLEK! (Psalm 103:1-22)

Har du oron till att hora med?


You May Order The Cassette Tape or CD
Use Code RLJ-903

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast