Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

 

RLJ-900-S

ATT VARA TACKSAM

John S. Torell

November 23, 2003

Detta ar predikan nummer 900 efter det att Resurrection Life of Jesus Church var grundad 17.5 ar sedan den 29 Juni, 1986.


En av de fulaste dragen som Djavulen har ar att vara otacksam. Otacksamhet kan bliva definerad som att icke vara tillfredstalld, alltid vilja ha mer och hava lust efter nagon annans makt, talanger och agodelar. Jesaja 14:12-15; Hesekel 28:11-18

Djavulen ar girig, och han lustar efter tillbedjan och hangivenhet ifran manniskor, och han ar fylld med bedrageri och logner. Han ar totalt ond och fylld med absolut ondska, och det finns inget gott i honom. Joh.8:44; 10:10; Uppen.12:7-17

Eva blev angripen av otacksamhet, nar Djavulen frestade henne med att vara otacksam emot Gud. 1 Mos.3:1-6

Det var synden av otacksamhet som lurade kung David, nar han sag Bat-Seba. Istallet for att vara tacksam for vad han hade, sa blev han girig och lustade efter denna kvinna, utan att bry sig om att hon var en annans mans hustru. 2 Samuel 11:1-4

Det var synden av otacksamhet, som drev Ahab och hans hustru Isebel till att bega mord. Girighet och lust efter en vingard! 1 Konung.21:1-16

Apostlen Paulus skriver klart och tydligt vad Gud tanker om otacksamhet. 1 Kor.10:1-12

I brevet till Romarna, talar Paulus om vad som hander,nar manniskor ar otacksamma. Rom.1:18-25

Otacksamhet ar en del av den fula arvsynden som alla manniskor ar fodda med. Detta ar nagot som en manniska icke behover utveckla, den vaxer for sig sjalv utan hjalp av manniskan. Den ar som ogras, DEN MASTE UTROTAS OCH DODAS UTAN BARMHARTIGHET! Galat.2:16-21

Jesus har undervisat oss hur Fadern tanker och vad han vill ha ifran oss. Var tacksam! Matt.20:1-16

Den onde tjanaren var icke tacksam och hade ingen barmhartighet for sin tjanare. Matt. 18:21-35

Apostlen Paulus har givit oss en beskriving, hur en kristen skall leva och upptrada varje dag i sitt liv. Filipperna 4:4-23

Nu ar det dags for oss att se tillbaka i vara liv, borja med att prisa Gud for allt som han har gjort for oss, och for allt som han kommer att gjora i framtiden for oss, inraknat evigt liv i himlen! Nar skall du borja med att prisa Gud och tacka honom, istallet for att klaga over det som du icke har, men som du tycker att du skulle ha? Filipperna 4:8

Har du oron till att hora med?


You May Order The Cassette Tape or CD
Use Code RLJ-900

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast