Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

 

RLJ-897-S

EN KRISTEN KAN ICKE BLI FORNYAD OM HAN ICKE FORRUT VARIT TAND

John S. Torell

2 November,  2003

Efter det att Israels barn hade varit i Egypten under 430 ar (2 Mos.12:41), blev de mycket svart nedtryckta av den Egyptiska regeringen, och de ropade ut till Herren for att fa hjalp - 2 Mos.2:23-25

Gud hade en plan for sitt folk, icke bara att befria dem ifran att vara nedtryckta, men ocksa att befria dem ifran Egypten! 2 Mos.3:1-10

Moses visste om att Israels barn var envisa och upproriska 2 Mos.2:11-14

Moses blev icke glad over att bliva erbjuden att fa hjalpa till med att befria folket, och han lat Gud veta detta, genom att argumentera emot varje sak som Gud sade 2 Mos.3:11-22; 4:1-17

Israels ledarskap och folket sjalva HADE INGEN SOM HELST LANGTAN TILL ATT BLIVA UTTAGNA IFRAN EGYPTEN, ISTALLET VILLE DE ENDAST ATT GUD SKULLE TAGA BORT FORTRYCKET! 2 Mos.5:14-21

Israels barn blev arga, bittra och lomska emot Moses och Gud, de var fortretade att Gud hade tagit dem ut ur Egypten - 2 Mos.14:10-12

Gang efter gang sa ropade de ut sin vrede - 2 Mos.16:1-3; 17:1-4

Det tog icke lang tid for dem att falla tillbaka i sexuella synder och i avgudadyrkan 2 Mos.32:1-35

Till slut var det nog for Gud, raget var mattat, nar det sista upproret agde rum. 4 Mos.13:25-33; 14:1-4

GUD KUNDE FORA ISRAELS BARN UT UR EGYPTEN, MEN FOLKET VAGRADE ATT LATA HONOM TAGA EGYPTEN UT UR DEM!

Darfor kunde de icke komma in i Loftets Land! 4 Mos.14:5-38

Av de 600 000 tusen man som tagade ut ur Egypten (2 Mos.12:37), sa var det endast tva men som fick tillstand att komma in i Loftets Land! Det ar 0,00003 %. Josua 14:6-13

De manniskor som kom ut ifran Egypten hade aldrig alskat Gud, de alskade sig sjalva, och de hade inget behov av Gud eller att alska honom, ALLT DE VILLE HA IFRAN GUD VAR ATT HAN SKULLE UPPFYLLA DERAS FYSISKA BEHOV OCH SEDAN LAMNA DEM IFRED! 1 Kor.10:1-12

Det ar svart att leda en person till Jesus och fralsning - Matt.7:13-14

De flesta kristna ar tillfredstallda med att de kommer att fa komma till himlen nar de dor, men de har ingen langtan till att lamna Egypten. Jakob 4:1-4

Fa kristna soker att bliva befriade ifran onda andar, och de som har blivit frisatta ifran onda andar, sa har DE FLESTA AV DEM HAR INGEN LUST TILL ATT LAMNA EGYPTEN! Efes.4:20-32; 5:1-18

En av de forsta onda andar som forsoker att angripa en nyss befriad kristen ar Stolthetens andemakt! Det tager icke lang tid for personen till att kanna sig overlagsen och borja med att kritisera de manniskor som hjalpte dem till att bliva frisatta. Tacksamhet och odmjukhet flyger nu ut genom fonstret. Nod over synd borjar att forsvinna. Sakta till att borja med, borjar den frisatte personen att vandra tillbaka till Egypten, och varje steg forsvarar de hogljutt nar de vandrar bakat till traldom igen.

Det ar svart att behalla sin befrielse.

VAD SKALL VI GORA?

Apostlen Jakob har visat oss vagen - bed om forlatelse och odmjuka dig sjalv infor Gud! Jakob 4:5-11

Ropa sedan ut till Gud med allt du har och sok hans ansikte med all din sjal och ande! Uppen.3:14-22

Har du oron till att hora med?


You May Order The Cassette Tape or CD
Use Code RLJ-897

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast