Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

 

RLJ-883-S

VAR UPPGIFT I GUDS RIKE
DEL 4: ATT OVERMOMMA EN DALIG ATTITYD

John S. Torell

27 Juli, 2003

Detta budskap som Gud har givit mig den 20 juni, 2003, ar ett allvarligt, sokande och bavande, och det kan liknas vid en stor skogsbrand, med en fruktansvard hetta och vinden blaser hart, och det star klart att ingen kan fly ifran denna helvetiska eldstorm.
Ankomsten av Antikristus ar nara, OCH SNART KOMMER DET ICKE ATT BLIVA NAGON MER TID FOR JESU KRISTUS FORSAMLING ATT STRIDA SOM EN ORGANISERAD STRIDSENHET EMOT SATANS RIKE!

  1. EN KRISTEN SOM FALLER TILLBAKA I SYND, KOMMER FORST ATT LJUGA TILL SIG SJALV. 
  2. SEDAN KOMMER HAN ATT LJUGA TILL ANDRA! 
  3. DAREFTER BORJAR HAN LJUGA TILL GUD!

En kristen som faller tillbaka i synden vill icke ga pa bonemoten! Han vill icke heller lasa sin Bibel, bedja for sig sjalv och vittna till andra om Jesus. Han kommer att forlora sin gladje i Gud, istallet blir han argsint, kinkig, kanner sig vissen, irriterad och vraker kritik emot dem som vandra med Gud! Till slut kommer han att sluta ga till kyrkan och han kommer att anvanda denna ursakt: JAG KAN ICKE STA UT MED ALLA DESSA HYPOKRATER (SYNDARE) I FORSAMLINGEN! HAN HAR ICKE FORSTATT ATT HAN AR DEN STORSTE AV DEM ALLA! Jakob 3:8-18

Nar en manniska kommer i detta tillstand ger det stor gladje till Djavulen och alla hans fallna anglar, men stor sorg till var Himmelske Fader, Jesus Kristus hans Son och den Helige Anden!

VILLFARELSENS ANDEMAKT 1 Joh.4:6

Detta ar mycket starka onda andar, som ar mycket svara att upptacka. De verkar i hemlighet, och de anvander andra grupper av onda andar till att gomma sig bakom, och gor det nastan omojligt att upptacka dem. Andemakter som gommer dem ar religiosa demoner, sentimentala demoner, andemakter av skyldighet, andemakter av fornarmelse, andemakter av erkannande och andemakter av att vara omtyckt.


ATT OVERKOMMA EN DALIG ATTITYD

Innan Guds Arme kan borja med att angripa Djavulens styrkor, sa maste forst Guds soldater "bliva renade och helade" ifran sina svagheter och sjukdomar. Detta var en uppgift som Jesus kom for att satta igang. Lukas 4:28-44

Om en manniska icke vet om att hon har ett problem, sa finns det ingen losning for denna manniska. Lukas 4:18-21

Nar jag undersoker mitt eget liv sa finner jag att istallet for att ha barmhartighet for dem som icke ar fralsta, sa har jag manga ganger avsmak, forkastelse, och jag ser ned pa de ofralsta. Jag tycker att de ar dumma, de forstor sig sjalva och de fortjanar all den smarta som kommer over dem. Nar jag ser pa mig sjalv med arliga ogon, sa inser jag att detta ar en synd som jag har, samma synd som fariseerna hade. Vi maste lara oss att skilja pa syndaren ifran hans synd! Lukas 18:9-14

VAR SJALVISKHET MASTE DO, VAR SJALVRATTFARDIGHET MASTE BORT!

Endast Gud kan taga bort denna synd, nar vi tager emot och lever efter foljande Bibelcitat: Matt.18:21-35; 23:1-39; Rom.5:1-11

Glom icke detta: OM DU ICKE KAN TAGA EMOT GUDS FORLATELSE OCH KARLEK, SA KAN DU ICKE ALSKA GUD OCH ANDRA MANNISKOR!  Matt.22:34-40

For att vi skall kunna taga emot en vackelse, sa kan vi icke har bitterhet i vara hjartan, och vi kan icke forakta andra manniskor! Inraknat i detta ar vara kristna broder och systrar. Galaterna 6:1-10; Jakob 5:19-20; 1 Joh.5:16

Det ar ocksa mycket viktigt att vi visar respekt och vordnad emot varandra. Detta ar en syndfull vana som manniskorna har. Nar vi lar kanna andra manniskor battre (inraknat den som vi ar gift med) och vi upptacker deras svagheter, sa forlorar vi respekt for dem.

Speciellt om du har sett upp mycket till en manniska, och mer eller mindre gjort den manniskan till en idol, och sedan upptacker du att den manniskan har fel och svagheter, precis som du, som kommer detta att utlosa vrede, forkastelse och en ful attityd i dig.

Jesus fick taga hand om detta nar han gick pa jorden. Matt.20:20-28; Markus 9:33-37; Lukas 9:45-50; 22:23-27

DEN DAG DU TAPPAR RESPEKT FOR DIN MAKE/MAKA, AR SMEKMANADEN OVER!

DIN KARLEK TILL DIN MAKE/MAKA KOMMER ATT BORJA DO

BITTERHET OCH VREDE KOMMER ATT SKAPAS I DITT HJARTA

DITT HJARTA KOMMER ATT BLIVA KALLT OCH HART

DU KOMMER ATT BORJA KRITISERA, TALA ILLA OM OCH FORTALA DIN MAKA/MAKE.

Vi behover alla en ny farsk strom ifran den Helige Anden, som kommer att fornya var karlek till Gud i oss! Om du icke kan se din egen synd, sa kan du icke bedja om forlatelse, och om du icke kan bedja om forlatelse, sa kan du icke forandras till det battre. Matt.7:1-5

Har du oron till att hora med?

Fortsattning foljer...


You May Order The Cassette Tape or CD
Use Code RLJ-883

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast