Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

 

RLJ-882-S

VAR UPPGIFT I GUDS RIKE
DEL 3 VILLFARELSENS ANDEMAKT

John S. Torell

20 Juli, 2003

Detta budskap som Gud har givit mig den 20 juni, 2003, ar ett allvarligt, sokande och bavande, och det kan liknas vid en stor skogsbrand, med en fruktansvard hetta och vinden blaser hart, och det star klart att ingen kan fly ifran denna helvetiska eldstorm.
Ankomsten av Antikristus ar nara, OCH SNART KOMMER DET ICKE ATT BLIVA NAGON MER TID FOR JESU KRISTUS FORSAMLING ATT STRIDA SOM EN ORGANISERAD STRIDSENHET EMOT SATANS RIKE!

  1. EN KRISTEN SOM FALLER TILLBAKA I SYND, KOMMER FORST ATT LJUGA TILL SIG SJALV. 
  2. SEDAN KOMMER HAN ATT LJUGA TILL ANDRA! 
  3. DAREFTER BORJAR HAN LJUGA TILL GUD!

En kristen som faller tillbaka i synden vill icke ga pa bonemoten! Han vill icke heller lasa sin Bibel, bedja for sig sjalv och vittna till andra om Jesus. Han kommer att forlora sin gladje i Gud, istallet blir han argsint, kinkig, kanner sig vissen, irriterad och vraker kritik emot dem som vandra med Gud! Till slut kommer han att sluta ga till kyrkan och han kommer att anvanda denna ursakt: JAG KAN ICKE STA UT MED ALLA DESSA HYPOKRATER (SYNDARE) I FORSAMLINGEN! HAN HAR ICKE FORSTATT ATT HAN AR DEN STORSTE AV DEM ALLA! Jakob 3:8-18

Nar en manniska kommer i detta tillstand ger det stor gladje till Djavulen och alla hans fallna anglar, men stor sorg till var Himmelske Fader, Jesus Kristus hans Son och den Helige Anden!


VILLFARELSENS ANDEMAKT 1 Joh.4:6

Detta ar mycket starka onda andar, som ar mycket svara att upptacka. De verkar i hemlighet, och de anvander andra grupper av onda andar till att gomma sig bakom, och gor det nastan omojligt att upptacka dem. Andemakter som gommer dem ar religiosa demoner, sentimentala demoner, andemakter av skyldighet, andemakter av fornarmelse, andemakter av erkannande och andemakter av att vara omtyckt.

Villfarelsens andemakt kan angripa en kristen pa tva olika satt, en ar att fora in en falsk lara och den andra ar att forleda den kristne att vandra i fel riktning, och icke lyda Gud och det kall som han har givit.

FALSK LARA - 1 Tim.4:1-3; 2 Petrus 2:1-3
FEL LEDNING - Kora -
4 Mos.16:1-35
Balaam -
4 Mos.22:1-41, 23:1-30; 31:1-8; 16; 2 Petr.2:12-19; Uppen.2:14
Judas Iskariot -
Matt.26:14-24; 47-50; 27:1-8
Jona -
Jona 1:1-17

For att Gud skall kunna utfora sitt verk pa denna jorden, sa har han organiserat sitt folk i "stridsforband" (forsamlingar, missionsorganisationer, mm) for att hans vilja skall bliva uppfylld pa denna jorden. Efeser.4:11-20

Nar Gud kallade Moses till att leda sitt folk ut ur Egypten, sa kallade han ocksa Aron hans bror, till att sta vid hans sida tills uppdraget var slutfort - 2 Mos.4:10-19; 27-31
Gud gav Moses hans syster
Miriam till att leda kvinnorna i lovprisning till Herren - 2 Mos.15:20-21
Moses hade en arme, som var ledd av hans general
Josua - 2 Mos.17:9-16
Moses hade man som blev domare -
2 Mos.18:13-27
Gud gav Moses skickliga yrkesmastare -
2 Mos.31:1-6; 35:30-35
Gud gav Moses 70 aldstebroder -
4 Mos.11:14-17

Nar Israels barn lamnade Egypten, sa lamnade de som en val organiserad arme, som bestod av cirka 3 miljoner manniskor, man, kvinnor och barn. Djavulen var vred och forsokte gang pa gang att bryta deras rank och splittra dem!
Vi kommer att bliva dodade -
2 Mos.14:10-12
Vi kommer att do av hunger -
2 Mos.16:1-3
Vi kommer att do av torst -
2 Mos.17:1-3
Vi kan icke intaga landet -
4 Mos.13:25-33; 14:1-10

Har du oron till att hora med?

Fortsattning foljer...


You May Order The Cassette Tape or CD
Use Code RLJ-882

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast