Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

 

RLJ-881-S

VAR UPPGIFT I GUDS RIKE
DEL 2 DEMONER SOM HINDRAR

John S. Torell

13 Juli, 2003

Detta budskap som Gud har givit mig den 20 juni, 2003, ar ett allvarligt, sokande och bavande, och det kan liknas vid en stor skogsbrand, med en fruktansvard hetta och vinden blaser hart, och det star klart att ingen kan fly ifran denna helvetiska eldstorm.
Ankomsten av Antikristus ar nara, OCH SNART KOMMER DET ICKE ATT BLIVA NAGON MER TID FOR JESU KRISTUS FORSAMLING ATT STRIDA SOM EN ORGANISERAD STRIDSENHET EMOT SATANS RIKE!


Nar en manniska har blivit fralst, dopt i vatten och i den Helige Anden och blivit frisatt ifran onda andar, sa ar det dags att borja vaxa och mogna i Kristus. Hebr. 5:11-14; 6:1-3

Manga kristna har aldrig kunnat vaxa och mogna i Kristus, darfor att de ar fortfarande fyllda med onda andar efter det att de blivit fralsta. Detta ar en sanning som har blivit gomd och sedan bevakad av valmenande pastorer och larare, och darfor att denna sanning ar gomd for de kristna, sa har detta haft en fruktansvard effekt i livet av nya kristna. Nu skall du fa veta den hemliga sanningen:

ONDA ANDAR SLANGS ICKE UT AUTOMATISKT NAR EN MANNISKA TAGER EMOT JESUS OCH BLIVER FRALST. FOR ATT TAGA BORT ALLA ONDA ANDAR, SA MASTE MANNISKAN SJALV UTTALA EN VILJA ATT BLIVA AV MED DESSA ONDA ANDAR, OCH I DE FLESTA FALL SA BEHOVER HON HJALP AV ANDRA KRISTNA. Romar.12:1-2; 2 Kor.10:3-6; 1 Petr.1:13-25; 5:6-9

For manga kristna ar det svart att vaxa upp i Kristus, darfor att man blivit svart skadad i sin sjal, vilket kan ha hant av fruktansvarda handelser eller av Efterblivna Andemakter. Varje kristen som har blivit befriad ifran onda andar kommer till en borjan med att vaxa i Kristus, men sen kommer det en vagg och man blir fast. Detta ar samma vagg, samma problem, som motte dem som barn eller tonaringar. Apostlen Paulus beskriver denna kamp inom en manniska - Rom.7:4-25

Det finns en grupp av onda andar som ar kanda under namnet "synd," som har ranken "furstar" - Efes.6:12 Dessa har en hogre stallning an alla andra onda andar (demoner). Varje manniska har fatt sig tillsand av Djavulen en "Ande av Synd". Denna andemakt har som sin uppgift att taga kontroll over manniskan och leda henne till en andlig forintelse. Rom.6:12-23

Syndens Andemakt kan bliva igenkand av dessa tecken: Den befriade kristne borjar att falla tillbaka igen till att ljuga, plockar upp gamla vanor, icke fort till att borja med, men undan for undan gar det fortare och fortare - 2 Petr.2:18-22

Man tittar pa TV, video, rokar, super, svar, man blir arg, man har ingen barmhartighet och listan kan bli hur lang som helst. Sedan borjar denna manniska med att kritisera and skylla problem pa andra manniskor, istallet for att taga ansvar for sig sjalv.

Det finns endast en losning, FULLSTANDIG ARLIGHET OCH ATT HELT VANDRA I LJUSET MED GUD! 1Joh. 1:4-10

  1. EN KRISTEN SOM FALLER TILLBAKA I SYND, KOMMER FORST ATT LJUGA TILL SIG SJALV. 

  2. SEDAN KOMMER HAN ATT LJUGA TILL ANDRA! 

  3. DAREFTER BORJAR HAN LJUGA TILL GUD!

En kristen som faller tillbaka i synden vill icke ga pa bonemoten! Han vill icke heller lasa sin Bibel, bedja for sig sjalv och vittna till andra om Jesus. Han kommer att forlora sin gladje i Gud, istallet blir han argsint, kinkig, kanner sig vissen, irriterad och vraker kritik emot dem som vandra med Gud! Till slut kommer han att sluta ga till kyrkan och han kommer att anvanda denna ursakt: JAG KAN ICKE STA UT MED ALLA DESSA HYPOKRATER (SYNDARE) I FORSAMLINGEN! HAN HAR ICKE FORSTATT ATT HAN AR DEN STORSTE AV DEM ALLA! Jakob 3:8-18

Nar en manniska kommer i detta tillstand ger det stor gladje till Djavulen och alla hans fallna anglar, men stor sorg till var Himmelske Fader, Jesus Kristus hans Son och den Helige Anden!

Lat oss sluta denna predikan, med att inspektera vad for slags frukt vi har i vara liv! Galaterna 5:13-26

Har du oron till att hora med?

Fortsattning foljer...


You May Order The Cassette Tape or CD
Use Code RLJ-881

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast