Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

 

RLJ-880-S

VAR UPPGIFT I GUDS RIKE
DEL 1

John S. Torell

6 Juli, 2003

Detta budskap som Gud har givit mig den 20 juni, 2003, ar ett allvarligt, sokande och bavande, och det kan liknas vid en stor skogsbrand, med en fruktansvard hetta och vinden blaser hart, och det star klart att ingen kan fly ifran denna helvetiska eldstorm.
Ankomsten av Antikristus ar nara, OCH SNART KOMMER DET ICKE ATT BLIVA NAGON MER TID FOR JESU KRISTUS FORSAMLING ATT STRIDA SOM EN ORGANISERAD STRIDSENHET EMOT SATANS RIKE!

Gud har icke givit mig en tidstabell, det kan komma inom 6 manader, det kan vara 6 ar, det kan vara annu langre fram i tiden, men en sak ar klar, tiden ar nu snart slut. 2 Petrus 3:1-14

Profeten Jesaja tog emot sitt kall ifran Gud, att bliva en varnande rost till de 10 norra stammarna, och Gud doljde icke for Jesaja att han skulle fa mota motstand. Jesaja 6:1-13

Profeten Jeremia fick taga emot en stark kallelse ifran Herren - Jer.1:1-19

Manga ar senare var Jeremia redo att giva upp - Jer.20:1-18

Vi som en generation som nu lever pa denna jorden, kommer att mota en stor katastrof, som for alltid skall forandra livet for manniskorna pa jorden och detta kommer att avgora var varje manniska skall leva i evigheten! HIMLEN ELLER DEN BRINNANDE SJON! Manniskorna pa jorden kommer nu i en snar framtid att stallas infor ett val, VILDDJURETS MARKE, OAVSETT OM DE FORSTAR DET ELLER ICKE. Uppen.13:11-18; 14:9-11

Manniskorna som levde pa Noas tid blev varnade att det skulle bliva en oversvammning, men endast 8 personer tog tillvara detta budskap ifran Gud. Noa predikade och forberedde sig for katastrofen som skulle komma - 1 Mos.6:5-22

Manniskorna i Israel hade ingen aning om att nar Messias skulle komma, sa skulle nagot nytt bliva fott, JESU FORSAMLING!
Maria var forvanad -
Lukas 1:26-39
Gud var tvungen att tala med Josef - Matt.1:18-25
Jesus hade endast 3,5 ar pa sig att arbeta, att kalla larljungar, trana dem och gora dem forberedda till att bliva grundpelare i forsamlingen. Matt.4:17-25
Nar Jesus borjade med att hardtrana sina larljungar och talade till mer an 30000 personer, sa var det endast 120 av dem som stannade med honom. Joh.6:53-71

Jesus hade icke bara problem med folkmassorna, men ocksa med sin familj och sina vanner. Forst kom hans vanner, och sedan kom hans mor och syskon for att tala forstand med honom, de hade icke forstatt Jesu uppgift, istallet kom de for att taga hem honom och tala forstand med honom. Markus 3:14-21; 31-35

Djavulen ar en mastare nar det kommer att lura folk att ga i fel riktning, for att han skall kunna fordarva Guds verk. Fel ledning och lockande tillfallen har han anvant i tusentals ar, for att fa manniskor att ga i fel riktning. Har ar nagra exempel:

 • Terah, Abrahams far - 1 Mos.11:27-32
 • Profeten Jona - Jona 1:1-4
 • Den rike unge mannen - Lukas 18:18-25
 • Utan Moses hade det icke blivit nagot Uttag
 • Utan Joshua had det icke blivit en nation av Israel
 • Utan Profeterna hade det icke blivit nagra Uppenbarelser
 • Utan Apostlarna hade det icke blivit nagot Evangelium
 • Utan Martin Luther had det icke funnits en Kyrka idag
 • Utan John Wesley hade det icke funnits en Kyrka i USA
 • Utan Charles Finney, D.L. Moody, Billy Sunday ock R.A. Torrey hade Kyrkan icke overlevt i USA
 • Utan George Washington ock nagra fa kolonister hade det icke blivit ett forenta stater av Amerika

Jesus arbetade hart for att lagga grunden till sin forsamling!
Jesus gjorde det klart vad han forvantade sig av sina larljungar -
Matt.10:32-39
Apostlarna, utom Judas, var helt overlatna till Jesus - Matt. 19:27-30

Jesus visste att hans forsamling skulle bliva fodd mitt i Satans faste, Jerusalem, och att den sedan skulle bryta sig fram som en isbrytare genom det mycket ondskefulla Romerska Riket. Jesus karngrupp var tvungen till att bliva formad till en stridsgrupp, som icke skulle veta av att bliva pensionerad, eller att lamna strids-gruppen for andra saker. FOR JESU SOLDATER I DET FORSTA ARHUNDRANDET FANNS DET ENDAST EN VAG ATT LAMNA STRIDSGRUPPEN, OCH DET VAR GENOM DODEN! Lukas 9:23-26; 57-62

Jesus leder nu sin FORSAMLING I DE YTTERSTA DAGARNA till den sista striden med Satan, innan Gud tillater Djavulen att taga over denna jorden for 42 ar. Detta kommer att bliva en mycket svar strid, som kommer att krava allt en kristen har, till att kunna sta, och hava statt, kunna sta kvar! Pa spel star millioner med kristna och miljarder av ofralsta manniskor. SKALL DESSA VALJA JESUS OCH ETT EVIGT LIV MED GUD, ELLER SKALL DE BLIVA LURADE OCH TAGA VILDDJURETS MARKE? Joel 3:12-16

Resurrection Life of Jesus Church i Sacramento, ar en av de stridande forbanden i Guds Arme! Vi bestar av soldater, som har blivit inkallade av den Helige Anden ifran olika nationer och ifran olika platser i USA. Gud har och haller pa att trana oss till att bliva "Andliga Marinsoldater," som kommer att sattas in i kriget, sa att vi kan oppna upp en strandremsa, sa att Gud skall kunna skicka in storre armestyrkor!

Ar du villig att acceptera detta kall och bliva den man och kvinna, som Gud har kallat dig till att bli, eller skall du ledas vilse och sitta vid vagkanten, medan kriget utkampas runt omkring dig?

Utvaljningen pagar just nu: Domarboken 7:1-7

Har du oron till att hora med?

Fortsattning foljer...


You May Order The Cassette Tape or CD
Use Code RLJ-880

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry, king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast