Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

 

RLJ-877-S

VAD AR EN VERKLIG VACKELSE?
DEL 7

John S. Torell

15 Juni, 2003

EN UNDERVISANDE PREDIKAN

For att vi skall kunna finna ut vad en verklig vackelse ar, maste vi borja med att stalla tva fragor?

1. Ar du villig att bliva tillrattavisad? Ordspraksboken 9:6-12
2. Ar du ljummen eller varm?
Uppenbarelseboken 3:14-19

Gud uppmanar oss att tanka som Jesus tankte - Filipperna 2:1-5
Har du forlorat din forsta karlek? Uppen. 2:1-7
Alskar du verkligen Jesus
Joh. 14:15
Kung Solomon var en djavulsdyrkare nar han dog -
1 Konungaboken 11:1-9
(Regerade under 40 ar, Davids son)
Kung Rehoboam tillat tempelbolare (bogar) till att tjana vid templet i Jerusalem.
(Regerade under 17 ar, Davids sonson)
Kung Abijam var en ond konung, han gifte sig med 14 fruar.
(Regerade under 3 ar, en sonsons son till David, fjarde generationen)
Kung Asa borjade med Gud, men slutade sitt liv som en ond manniska
(Regerade under 41 ar, femte generationen efter kung David)
Kung Jehoshaphat fick en fin start med Gud, men han dog som en "dare."
(Regerade under 25 ar, sjatte generationen efter kung David


VAGEN TILL VACKELSE

Kung Jehoshaphat - Sjatte generationen efter kung David (101 ar efter David)
Denna mannen borjade som en god man -
2 Kron.17:1-6; men han tog icke helt ut avgudadyrkan ifran Juda. Han hade respekt for Guds Ord, och sag till att det blev undervisat till folket i Juda - 2 Kron.17:9 Men efter det att han hade regerat under nagra ar, sa blev han andligen forblindad och forrenade sig med den ondskefulle kung Ahab, kung over Israel, i ett militart falttag. 2 Kron.18:1-5 Nar striden hade borjat, sa blev Jehoshaphats liv sparat, men Ahab blev dodad. 2 Kron.18:28-34 Nar han kom tillbaka ifran detta nederlag, sa vandrade han narmare med Gud och sag till att folket i Juda fick ett rattfardigt rattsvasen. 2 Kron.19:1-11 Nar han vande sig till Gud, sa vann Juda en stor seger - 2 Kron.20:1-32 Men kungen kunde icke helt TAGA BORT TRADITIONERNA AV AVGUDADYRKAN IFRAN JUDA FOLK! DE FORTSATTE ATT VANDRA I HORDOM EFTER ANDRA gudar! Vers 33 Istallet for att sluta sitt liv pa jorden i en stor seger genom att vandra med Gud, sa gjorde kungen en "politisk kupp" och forrenade sig med den davarande kungen av Israel, som var mer en ond. Resultatet blev en katastrof, nar Judas flotta led skeppsbrott i havet och sjomannen dog. 2 Kron.20:34-37 Trots stora segrar i sitt liv och efter att ha upplevt hur Gud besvarat hans boner, sa dog "Jehoshaphat som en "dare," han hade icke lart sig nagot!

Kung Jehoram Sjunde generationen efter kung David (126 efter David)
Denne kung var den sjunde kungen av Davids blodslakt som regerade over Jerusalem, och han fick regera under 8 ar. En mycket ondskefull man. Han mordade alla sina broder och ett antal adliga ledare for att kunna starka sin egen politiska maktstallning. Han gifte sig med den ondskefulla dottern av kung Ahab och drottning Jezebel, och denna dotter inforde Baal tillbedjan i Jerusalem. Kungen tvingade unga judiska flickor att bli tempel horor, och de fick lara sig de hemska ritualerna av hednagudinnan Ashtoreth. Profeten Elia, som bodde i Norra kungadomet av Israel sande ett budskap till kungen ifran Gud, dar han blev fordomd av Gud, och senare dog denne kungen av fruktansvard sjukdom.
2 Kronik.21:1-20

Kung Ahaziah (ocksa kand som Jehoahaz- Attonde generationen efter kung David (134 ar efter David)
Denne kung regerade endast ett ar over Jerusalem, nar han blev avrattad. Han hade blivit tranad i avgudadyrkan till Baal av sin mor, Athaliah. Han ingick en allians med Israels kung Jehoram, och Gud tillat honom endast att vara kung for ett ar, innan han blev avrattad med svard.
2 Kron.22:1-9 Hans ondskefulla mor Athalia genom mord and fula politiska ranker tog makten over Jerusalem och regerade under sex ar som "drottning." Efter detta blev hon avrattad, 141 ar efter kung David. 2 Kronik.22:10-12

Domen och forbannelsen over kung Davids avkommlingar fortsatte 141 ar efter kung David dod - 2 Samuel 12:7-14

Idag kan vi bli frisatta ifran slaktforbannelser genom Kristus - Gal.3:13-14 Men varje fralst manniska i Kristus maste tillvarataga detta i sitt eget liv, det kommer icke automatiskt, nar vi blir fralsta genom Kristus, var Herre och Fralsare!

Har du oron till att hora med?

Fortsattning foljer...


You May Order The Cassette Tape or CD
Use Code RLJ-877

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast