Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

 

RLJ-871-S

VAD AR EN VERKLIG VACKELSE?
DEL 1

John S. Torell

4 Maj, 2003

EN UNDERVISANDE PREDIKAN

For att vi skall kunna finna ut vad en verklig vackelse ar, maste vi borja med att stalla tva fragor?

1. Ar du villig att bliva tillrattavisad? Ordspraksboken 9:6-12
2. Ar du ljummen eller varm?
Uppenbarelseboken 3:14-19

Nu maste vi fraga oss sjalva: Ar Gud en "slarvig Gud" eller ar han noggrann, som kraver att hans anglar och de manniskor som han har fralst ifran sina synder skall vara perfekta? Gud hade ingen barmhartighet for Lucifer och de anglar som foljde honom! Jesaja 14:12-20

Gud forvantar sig att varje fralst man och kvinna skall tjana honom med det allra basta man har, och icke vara "slarvig" och ge Gud vad man kan skrapa ihop! 1 Petrus 5:10

EN KRISTENS ATTITUD SKALL VARA ENLIGT DETTA... Lukas 17:7-10
Det ar fa kristna som har denna attitud av en slav, istallet har vi blivit vara egna gudar, dar vi talar om for Gud vad vi skall gora, nar vi sa tycker att det ar lampligt och vi anser att tiden ar mogen for detta, efter att vi har gjort fardiga alla vara egna verk! Istallet for att giva Gud vart allra basta, sa ger vi honom vad som ar kvar (smulor), nar vi ar trotta och kinkiga pa allt! De flesta kristna ar i samma klass som Israels barn var och vilket ar beskrivet i 1 Kor.10:1-10 och i
Hebr.3:7-19

VAD JESUS SADE OM VARA ATTITUDER
Atervand till din forsta karlek -
Agape! Uppen.2:1-7
Vad ar var forsta karlek-
Agape? LYDNAD! Joh.14:15
Lydnad till vad? Guds Ord!
1 Kor.10:11-14
Denna lydnad borjar med att vi ger upp all
avgudadyrkan!
Nar Gud gav de Tio Budorden till Moses, sa borjade han med det som var
mest viktiga for Gud! Du skall icke hava nagra andra gudar! 2 Mos.20:1-6

De kristna ar mycket slarviga inom detta omrade. Man kvoterar ofta foljande uttalande, som icke finns nedskrivet i Biblen: "GUD KOMMER ATT FORSTA. JAG GOR DET ALLRA BASTA JAG KAN, VAD MER KAN GUD BEGARA?" Detta har man tagit ifran Djavulens skrifter, som kallas for "HUMANISM."

Nar en person koper en ny bil, sa forvantar sig han att bilen icke bara skall fungera nagot sa nar, utan att alla finesser pa bilen skall fungera perfekt, ifran motorn, vaxelladan och alla andra saker. Om lampan i taket inne i bilen icke lyser, och forsaljaren papekar att detta icke har nagon betydelse. Istallet for att titta pa denna lampa, sager han, titta pa hur manga saker som fungerar pa bilen. Nu blir koparen mycket arg och kraver att denna lampa skall bliva lagad.

Men vi har mage till att saga till Gud, titta pa hur mycket jag for for dig. Tag det lugnt Gud. Kom ihag att jag bara ar en manniska. Du kan icke forvanta dig att jag skall folja alla dina budord som ar nedskrivna i Biblen. Vi ar ju icke langre under lagen Gud. Jag kommer att valja och vraka det jag tycker om att lyda, och Gud, du maste lara dig att vara lycklig med mig, annars blir jag arg och slutar ga i kyrkan och betala min tionde! Se pa alla andra kristna, de ser ut att vara smorda och valsignade och de haller icke dina bud, sa varfor skall jag gora detta? Denna slags synd ar ocksa kand under namnet "uppror," och Gud har sagt att denna synd ar samma sak som haxkraft - 1 Samuel 15:22-23

KOM IHAG DETTA!
Kain beslutade sig for att tillbedja Gud pa sitt eget satt, och Gud forkastade detta offer.
1 Mos.4:1-7 Kain fick en dalig attitud och mordade sin broder Abel (vers 8). Nar vi ar slarviga i var vandrig med Gud och vi blir tillrattavisade, sa blir de flesta kristna mycket arga och drar sig inom sig sjalva!

Arons soner beslutade att de skulle gora tillbedjan till Gud lite battre och det de hade lart sig ifran hedningarna lade man till, och de offrade en "frammande eld." Gud hade ingen omkan for dem, ingen barmhartighet, de blev avrattade pa flacken! 3 Mos.10:1-7

Ananias och Safira beslutade sig for att ljuga lite grand och fa lite mer berom an vad de skulle ha, och Gud avrattade dem pa flacken - Apg.5:1-11

Om du sager att du tror pa att Biblen ar Guds Ord fran borjan till slutet, sa skall du leva upp till detta och icke vara en ogontjanare, eller som det kallas i Biblen, att vara en hypokrat!

Tror du pa dessa versar i Biblen? Matt.5:17-19; Hebr.13:8 Om du sager att du tror pa dessa versar, sa skall du stiga fram infor varlden och folja dem, ANNARS BLIR DU KAND SOM EN LOGNARE!

Har du oron till att hora med?

Fortsattning foljer...


You May Order The Cassette Tape or CD
Use Code RLJ-871

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast