Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Español
               

 

RLJ-870-S

ATT KUNNA FORSTA GUDS RIKE
UPPENBARELSEBOKEN, DEL 34

John S. Torell

27 April, 2003

KAPITEL TJUGOTVÅ - Del 2
I denna predikan skall vi studera de allra sista versarna i Biblen. Dessa versar blir icke ofta anvandna i predikningar, och skalet till detta ar att de har starka varningar ifran Jesus Kristus sjalv, och de flesta predikanter mar icke sa bra av dessa varningar, da de icke lever upp till vad Biblen sager.

Verse 7: Vi maste nu bestamma oss nar det galler foljande fraga: refererar denna vers ENDAST till Uppenbarelseboken, eller galler den for hela Biblen? Nar vi nu tanker pa detta, lat oss faststalla foljande fakta:

A) Uppenbarelseboken var den sista uppenbarelsen ifran Gud till de ursprungliga apostlarna som Jesus hade. Den var given cirka 90 eft.Kr., cirka 57 ar efter att Jesus hade uppstatt ifran de doda.

B) Ar 90 Eft.Kr. sa var endast apostlen Johannes vid livet pa jorden, och alla de andra apostlarna inraknat Paulus hade blivit avrattade och var i himlen.

C) Ar 120 eft.Kr. sa hade ledarskapet i den Kristna forsamlingen kommit overens om, att de bocker som vi har idag i det Nya Testamentet hade blivit inspirerat av Gud sjalv och givet till man, och alla andra skrivelser blev forkastade som Guds Ord, men behallna som skrifter av manniskor. Genom att avstanga det Nya Testamentet och forkasta alla andra skrivelser, faststallde den andra och tredje generationen forkunnare efter apostlarna det Nya Testamentet som vi har det idag. Den teologiska termen for detta ar att "Kanonisera Skriften," vilket betyder att nagot har blivit faststallt och att inget mer kan laggas till eller tagas ifran. Det Gamla Testamentet var faststallt omrking 300 ar fore Kristus.

D) Nar Jesus levde pa jorden, sa fanns det inga bocker som vi har idag. Istallet sa skrev man ned saker och ting pa rullar, som var fastsatta vi stavar och sedan rullade man papyruspappret mellan stavarna allt efter som man laste.

Flera sekler senare sa hade man handskrivna bocker, som blev bundna som bocker, och nar detta skedde sa lade man ut Biblen i den ordningen som vi har idag.

Min uppfattning: Uppenbarelseboken ar den sista uppenbarelsen till forsamlingen pa jorden ifran Jesus. Darfor tror jag att varningarna som ar givna i detta kapitel icke bara hanvisar till denna boken, men till hela Biblen. Jag tror att jag ar i gott sallskap i denna saken, eftersom att nar man hade borjat gora bocker, sa har alltid Uppenbarelseboken blivit lagd sist i Biblen.

Versarna 8-9: Apostlen Johannes var sa tagen vid denna tidpunkt, att han hade ett stort behov av att tillbedja, och han bojde sig for anglen, som tillrattavisade honom och sade till honom, att han endast skulle tillbedja Gud. 5 Mos.6:13-15; Matt.4:8-10

Vers 10: Johannes blev tillsagd att denna uppenbarelse icke skulle gommas, utan den skulle skrivas ned och bliva omtalad for alla som ville hora den. Jamfor detta med Daniel 12:1-13

Vers 11: I dessa versar far vi veta att det skall bliva en skillnad pa manniskor i de sista dagarna.

De som ar heliga skall bliva mera heliga, och de som ar ogudaktiga och onda skall bliva mera ogudaktiga och onda. Jamfor detta med Daniel 12:10 och 2 Tim.3:13

Vers 12: Pa nytt blir vi tillsagda att varje manniska skall domas som en individ, och skall domas enligt de gavor och formagor som hade blivit gigen till henne pa jorden . 2 Kor.5:10-11; Uppen.20:13

Vers 13: Pa nytt bekraftas Jesu stallning i den andliga varlden och hans eviga stallning. Jamfor detta med Uppen.1:13-18

Vers 14: Pa nytt far vi veta att vi maste bliva tvagna i Lammets blod . Efes.2:8-10

Vers 15: For en andra gang ges en kraftig varning, som vi fatt tidigare i Uppen.21:8. Jamfor detta med den forkunnelse som apostlen Paulus hade gett 33 ar tidigare - Galaterna 5:19-21

Vers 16: Igen far vi bekraftat vem som har uppenbarat denna uppenbarelse

Vers 17: Detta ar en stark inbjudan att komma och vara tillsammans med Guds Lamm och bliva del av det Nya Jerusalem. Och for alla kristna att taga till vara av Livets Vatten. Detta vatten kan vi fa taga del av nu pa denna jorden genom den Helige Anden - Joh.7:37-39

Versarna 18-19: Nar det sista av Guds Ord nu skall givas till manniskorna, sa ger Jesus en mycket stark varning : Andra icke pa Guds Ord och om du gor andringar sa kommer det att bliva fruktansvarda efterrakningar!

Versarna 20-21: Detta ar ett sista kall och en sista halsning ifran Jesus och hans apostel Johannes. Skall du komma? Du ar bjuden till att komma och fa evigt liv! Endast du kan svara pa dessa fragor, ingen annan kan fatta ett beslut for dig! Matt.22:1-14

Har du oron till att hora med?

Slut


You May Order The Cassette Tape or CD
Use Code RLJ-870

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast