Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Español
               

 

RLJ-869-S

ATT KUNNA FORSTA GUDS RIKE
UPPENBARELSEBOKEN, DEL 33

John S. Torell

20 April, 2003

KAPITEL TJUGOTVÅ
I detta kapitel far vi den sista uppenbarelsen ifran Gud, som han vill att vi skall veta nar vi lever pa denna jorden.

Vers 1: Fran kapitel 21 fick vi veta att det icke skall bliva nagot hav pa den nya planeten jorden. Detta livets vatten kommer att giva liv till livets trad. I lustgarden Eden fanns det endast ett trad - 1 Mos.2:9; 3:22-24, men har kommer det att finnas manga av dem pa bada sidor om floden.

Under tusenarsriket, kommer det ocksa att finnas en flod - Hesekel 47:1-12

Vi skall ocksa marka att Guds tron ar omtalad som Faderns och Sonens tron, i det nya Jerusalem.

Vers 2: Vi blir pa nytt tillsagda att det skall finnas nationer, som kommer att besta av levande varelser, och dessa kommer att behova loven for att vara friska. Vem dessa levande varelser ar far vi icke veta forran vi kommer fram till denna tiden, men det framstar klart att dessa skall skapas efter att den Nya Skapelsen har blivit till.

Vers 3: Detta ar den andra gangen vi blir tillsagda om Guds och Lammets tron. Eftersom det icke skall bliva nagon mera forbannelse, sa betyder detta att den Nya Skapelsen kommer att vara fri fran synd

Det kommer ocksa att bliva en annan stor skillnad: Pa denna jorden ar det fa kristna som verkligen tjanar Gud! DE FLESTA KRISTNA AR DELTIDSKRISTNA, SOM TJANAR GUD NAR DE HAR LUST TILL DET ELLER HAR TID FOR DET!

I den Nya Skapelsen KOMMER ALLA KRISTNA ATT TJANA GUD PA HELTID! Matt.19:16-30

Vers 4: Det kommer icke att finnas nagra kristna "som sitter pa sista banken" i den Nya Skapelsen, Guds namn kommer att vara skrivet pa deras pannor och vi skall se Fadern ansikte till ansikte! 1 Joh.3:1-2; Uppen.3:12-13

Vers 5: Vi far veta tva stora sanningar i denna vers:

1) Den Nya Jorden kommer att bada i ljus, men icke ifran solen (en stjarna) men ifran Gud. Jamfor detta med dessa versar - 1 Joh.1:4-10

2) De fralsta i Kristus skall bli eviga regenter under Faderns auktoritet.

Vers 6: Vi far nu veta att denna uppenbarelse till apostlen Johannes icke bara ar sann, men att den ar trofast, vilket betyder att den skall bliva uppfylld tills den sista bokstaven

Lat oss avsluta detta budskap genom att bedja Psalm 42, nar vi nu ropar ut med ett hjarta som har forstatt vad Gud har sagt till oss.

Har du oron till att hora med?

Fortsattning foljer...


You May Order The Cassette Tape or CD
Use Code RLJ-869

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast