Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

 

RLJ-868-S

ATT KUNNA FORSTA GUDS RIKE
UPPENBARELSEBOKEN, DEL 32

John S. Torell

13 April, 2003

KAPITEL TJUGOETT
Biblen ger oss valdigt litet information nar det galler evigheten, vilket skall komma efter denna tid pa jorden ar slut. Detta ar det enda kapitlet, dar Gud ger oss en inblick i vad som skall ske i framtiden. Lat oss borja med att undersoka denna oversiktsbild:

EVIGHET ---  TID --- EVIGHET
Nuvarande skapelsen

Fader Gud, Gud Jesus, och Gud den Helige Anden har alltid existerat och Gud ar en, men han har formagan att kunna dela sig sjalv i tre personer. Den nuvarande skapelsen som vi manniskor ar del av, existerar mellan en evighet som gar bakat for evigt och en evighet som gar frammat for alltid. I Moseboken 1:1-27

Vers 1: Denna versen visar oss att den nuvarande skapelsen skall bliva forintad. Detaljer om denna forintelse finner vi i 2 Petrus 3:1-14. Dessa versar skrivna av apostlen Petrus blev nedskrivna cirka 66 efter Kristus, vilket betyder att denna uppenbarelse var given till Petrus cirka 24 ar innan Uppenbarelseboken blev given till apostlen Johannes. Ordet for forintelse som anvands i 2 Petrus ar "upplosas," vilket betyder att det fysiska material som denna skapelse ar gjord av, kommer att sluta existera i sin nuvarande form. Om vi jamfor detta med Hebr.11:1-3, sa sager detta till mig att det fysiska material som vi kallar for atomer, elektroner, neutroner och andra atomiska partiklar icke ar nagot annat an energi frusen i tiden. Nar vi undersoker Hebr.1:1-3, finner vi att Jesus Kristus upphaller allt skapat med sitt ords kraft. Vid det ogonblick nar Jesus stanger av denna sin kraft, kommer hela universum med allt vad det innehaller att upplosas och atervanda till sin ursprungliga form av energi, som Jesus har skapat.

Notera: Manniskan har lart sig att energi kan icke forstoras, det forvandlar sig till en annan form.

Nar Biblen talar om for oss att fralsta manniskor blivit tagna till den tredje himlen, sa star det klart for oss att den tredje himlen (2 Kor.12:1-6) icke ar del av skapelsen, men en plats som har existerat for evigt och dar Gud har sin tron och existens.

Under den tid som skapelsen skall forintas, kommer de fralsta manniskorna att vara tillsammans med Gud i hans boning.

Det kommer att bliva en del av den nuvarande skapelsen som icke kommer att forintas, och det ar DEN BRINNANDE SJON. Denna plats kommer att bliva en beseglad enhet, som Gud kommer att placera nagonstans. Denna plats kommer att vara ett evigt fangelse, som for alltid skall brinna och plaga Djavulen, hans fallna anglar och alla manniskor som icke har tagit emot Jesus pa den nuvarande jorden. Upp.20:10

Versarna 2; 9-27 I den nya skapelsen kommer det att finnas en planet, som kallas for jorden, men den kommer icke att vara som den nuvarande jorden, det kommer icke att finnas nagra hav.

Vad jag kan forsta, sa kommer det Nya Jerusalem att vara en fardig-byggd stad, som kommer att byggas i den tredje himlen och sedan flygas ned till den nya jorden. Denna stad kommer att forankras pa jordytan och den kommer att vara en kub, som mater 213 metriska mil pa bredden, djupet och 213 mil hog. (Avstandet ifran San Francisco till Denver ar cirka 213 metriska mil.

Vers 3: Detta ar forsta gangen i Biblen som vi nu far veta, att vi skall ha ett personligt forhallande med Fader Gud sjalv. Med andra ord, alla fralsta manniskor i Kristus kommer nu att kunna leva i Guds fulla narvaro, utan nagra restriktioner. Jamfor detta med 1 Kor.15:20-28

Vers 4: Jag tror att vid detta tillfalle sa kommer Gud att taga bort alla minnen ifran den fruktansvarda Stora Vita Tronens Dom och minnerna av vara kara och vanner som blev kastade i Den Brinnande Sjon kommer att tagas bort ifran oss. Hur mycket annat som vi kommer att minnas ifran jordelivet, far vi icke veta har, men fran och med denna dag skall vi aldrig mera bliva ledsna eller ha ont.

Alla vara tester och provningar ar nu slut, och nu skall vi borja med underbara verk med Gud i den nya skapelsen.

Vers 5: Denna vers bekraftar att nu ar allt fardigt som Gud har lovat.

Versar 6-7: Detta ar en bekraftelse att de som icke ar fralsta kommer icke att ha del av detta.

Vers 8: Detta ar en slutvarning till de manniskor, som innan Jesus kommer tillbaka, skall veta att om de icke blir fodda pa nytt och fa en ny natur, skall icke ha nagon del i den nya skapelsen.

Vers 24: Savitt jag har forstatt, sa ar denna vers ett mysterium for mig. Pa den nya jorden skall det igen bli nationer som skall styras av kungar. Vad dessa nationer ar for nagot talar icke Biblen om for oss. Innan Adam och Eva blev skapade och innan Lucifer foll i synd och gjorde uppror emot Gud, sa fanns det nationer och kungar pa denna jorden - Jesaja 14:12-19; Hesekiel28:14-19. Biblen har aldrig talat om for oss vad som verkligen hande under denna tid pa jorden, vi far endast veta att det fanns en civilisation.

ALLT VI KAN GORA AR ATT UPPSKATTA ATT VI HAR BLIVIT SKAPADE, FRALSTA OCH RATTFARDIGGJORDA. DET AR ETT PRIVILEGIUM ATT VARA EN LEVANDE MANNISKA, MEN DET AR ETT STORRE PRIVILEGUM ATT VARA EN PANYTTFODD MANNISKA OCH ARVINGE MED JESUS KRISTUS! Romar.8:14-18

            Uppskattar du ditt liv?

Har du oron till att hora med?

Fortsattning foljer...


You May Order The Cassette Tape or CD
Use Code RLJ-868

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast