Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

 

RLJ-867-S

ATT KUNNA FORSTA GUDS RIKE
UPPENBARELSEBOKEN, DEL 31

John S. Torell

6 April, 2003

KAPITEL TJUGO Del 3

Detta kapitel beskriver fyra kommande handelser, Djavulen skall kastas i fangelse, tusenarsriket med Jesus som skall regera ifran Jerusalem, det sista kriget pa denna jorden, och den slutgiltiga domen for alla manniskor, som icke domdes vid Jesu Kristu domstol.

PANYTTFODDA JUDAR OCH HEDNINGAR AR GUDS FORSAMLING I JESUS KRISTUS!

Profeten Jesaja talar om for att Israels barn ( alla de fralsta) skall bliva ett furstefolk pa jorden vid denna tiden - Jesaja 49:10-26 och att de skall vara i ledarskap i hela varlden - Jesaja 61:1-11

Jerusalem skall vid denna tiden bliva en lovprisning till Herren - Jesaja 62:1-12
Sjukdom skall icke mer finnas till -
Jesaja 33:24
Inga spadbarn skall do, och om en manniska syndar skall hon do forst nar hon ar 100 ar gammal.
Jesaja 65:17-25
Ingen mer sjukdom - Jesaja 35:1-10
Unga man skall icke mer tranas i krigets konst - Jesaja 2:1-5

Vem skall leva under denna tiden? Om vi undersoker Biblen och de stallen som talar om detta, sa finner vi att det kommer att finnas foljande grupper av manniskor:

A) Alla de fralsta i Kristus som kommer tillbaka med honom ifran himlen och ifran Jesu Kristi Domstol. Vi kommer att ha vara uppstandelsekroppar och kommer icke att kunna fa nagra avkomlingar.

B) De som blev fralsta efter Upptagelsen och sedan blev dodade, kommer att bliva uppstandna och fa sina uppstandelsekroppar, och kommer icke att kunna fa nagra avkomlingar.

C) De som blev fralsta pa jorden efter Upptagelsen och som overlevde Vedermodan, dessa kommer att kunna gifta sig och fa barn, for att pa nytt befolka jorden.

Forsta detta: Detta kommer att bliva den sista uppstandelsen av de doda, som kommer att foralltid att fa leva med Gud i evigheten. Det kommer att bliva en uppstandelse till, men detta kommer att bli UPPSTANDELSEN AV DE FORBANNADE! Daniel 12:1-2; Uppen. 20:6

VILKEN UPPSTANDELSE SKALL BLI DIN?

Versarna 7-8: Dessa versar i Biblen ar bland de mest bedrovande vi kan finna i Biblen. Barnen som har blivit fodda under tusenarsriket har levt pa en perfekt jord, full av skonhet, alla deras behov har blivit uppfyllda, det har icke funnits nagra sjukdomar, inga sorger eller bedrovelser, inga krig, istallet ett underbart liv pa denna jorden och Jesus som sjalv har regerat ifran Jerusalem. Nu kommer forloraren, Djavulen, han har ingenting att erbjuda dem utan logner, och den stora massan pa jorden overger Gud utan att tveka och gar over till Djavulens sida. Om inget annat, sa skulle detta en gang for alla visa oss hur oerhort stark Djavulen ar i att kunna bedraga och lura manniskor, och hur syndful manniskan ar. Jeremia 17:9; 2 Tess.2:8-12

De barn som blev fodda till de foraldrar, som overlevde Vedermodan och fick leva i kottet under tusenarsriket, har icke mojlighet till att acceptera eller forkasta Kristus under denna period. De maste bli testade precis som alla anglarna och alla andra manniskor, genom att stallas infor ett val. Om icke Satan slapps los och far tillfalle att mala upp sin bild for dem, kan de icke fatta ett beslut. De kommer emellertid att ha tillgang till Biblen under sitt liv i 1000 arsriket, och de kommer att ha mojlighet till att lasa Uppenbarelseboken kapitel 20, och i forvag veta vad som skall handa!

Versarna 9-10: Nar dessa manniskor en gang har beslutat sig for att folja Djavulen, sa kommer Gud icke att lata en lang tid ga, istallet blir det en snabb dom och avrattning av milljarder med manniskor. Det kommer ocksa att bliva slut pa Satans frihet. Nu far han borja avtjana sitt straff av evig plaga, som icke kommer att ha nagot slut!

Versarna 11-15: Det ar nu dags for den slutliga domen for alla manniskor pa denna jorden, som icke blev fralsta nar de levde pa jorden. Det kommer ocksa att bliva en dom for de manniskor som foddes under tusenarsriket, och forkastade Djavulen och stod kvar med Jesus. Dessa kommer nu att fa sina beloningar tillsammans med dem som tog emot Jesus under Vedermodan, men som icke blev upptagna till Lammets Brollop.

SKRIKANDET, KLAGOSKRIKEN AV DEM SOM AR FORTAPPADE, NAR DE STAR INFOR JORDENS DOMARE, JESUS KRISTUS, KOMMER ATT BLIVA SA FASANSFULLT ATT EN MANNISKA NU ICKE KAN FORSTA DETTA. Nar vi kommer att se dem sankas ned i den Brinnande Sjon, nar de har fatt sin dom, deras rop pa barmhartighet kommer att ga som knivar genom vara sjalar, speciellt nar vi ser en familjemedlem eller van, och vi kommer ihag nar vi vittnade till dem, och i manga fall att vi missade att tala om Jesus till dem.

        DA AR DET FOR SENT ATT GORA NAGOT!
            IDAG KAN VI FORTFARANDE VITTNA TILL DEM OM JESUS!

Har du oron till att hora med?

Fortsattning foljer...


You May Order The Cassette Tape or CD
Use Code RLJ-867

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast