Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

 

RLJ-865-S

ATT KUNNA FORSTA GUDS RIKE
UPPENBARELSEBOKEN, DEL 29

John S. Torell

23 Mars, 2003

KAPITEL TJUGO Del 1

Detta kapitel beskriver fyra kommande handelser, Djavulen skall kastas i fangelse, tusenarsriket med Jesus som skall regera ifran Jerusalem, det sista kriget pa denna jorden, och den slutgiltiga domen for alla manniskor, som icke domdes vid Jesu Kristu domstol.

DJAVULEN BLIR FANGSLAD
Vers 1-3: Dessa versar visar oss att Djavulen icke har mycket makt. Efter kriget i himlen, innan Adam och Eva var skapade, blev han domd till den Brinnande Sjon, och Gud begransade hans makt - Uppenbarelseboken 12:7-12 Denna gangen behovs det endast en angel ifran Gud, till att binda Djavulen och kasta honom i Avgrunden.

NOTERA DETTA : Avgrunden (abyss) ar icke samma sak som helvetet. Vi har foljande referenser till detta i Biblen: Upp.9:9:1-2; 9:11; 11:7; 17:8 och i kapitel 20. Enok kallar denna plats for "fangelse huset for fallna anglar." Jamfor detta med Judas 6

TUSENARSRIKET
Versarna 4-6: Jorden har nu blivit aterstalld till sin ursprungliga harlighet som den hade innan Adam och Eva foll i synd. Den basta beskrivningen pa detta finner vi i Jesaja 11:1-16; 12:1-6 upprepat igen i Jesaja 65:25. Hosea talar om ett forbund - Hosea 2:18

Profeten Daniel ger oss en glimt av denna tidsperiod, och vi finner detta i Daniel 7:7-28.

Jesus talade ockso om denna tiden - Matt.19:27-30; Lukas 22:29-30

Apostlen Paulus gav oss denna insyn - 1 Kor.6:1-3

For att kunna forsta det foljande, maste vi forst fastlagga vem som ar det riktiga Israel:

  1. Gud talade till Abraham om hans sad - 1 Moseboken 12:3 Notera att Abraham var en Kaldean, fodd i Ur, som ligger soder om Babylon (Irak)
  2. Gud upprepade detta lofte i 1 Moseboken 22:10-18
  3. Apostlen Paulus fastlagger tydligt och klart vem Israel ar - Alla som ar fralsta i Jesus Romarbrevet 2:14-29; 9:1-8 Det ar ocksa i Galaterbrevet 3:1-29 som Paulus faststaller detta en gang for alla.

Abraham var en Kaldean, som blev utvald till att bliva en valsignelse for alla nationer. De tolv stammarna av Israel var karnan av den Forsamling som skulle fodas fram. Denna Forsamling inneraknar alla manniskor som har tagit emot Jesus Kristus som sin Herre och Fralsare.

PANYTTFODDA JUDAR OCH HEDNINGAR AR GUDS FORSAMLING I JESUS KRISTUS!

Profeten Jesaja talar om for att Israels barn ( alla de fralsta) skall bliva ett furstefolk pa jorden vid denna tiden - Jesaja 49:10-26 och att de skall vara i ledarskap i hela varlden - Jesaja 61:1-11

Jerusalem skall vid denna tiden bliva en lovprisning till Herren - Jesaja 62:1-12
Sjukdom skall icke mer finnas till -
Jesaja 33:24
Inga spadbarn skall do, och om en manniska syndar skall hon do forst nar hon ar 100 ar gammal.
Jesaja 65:17-25
Ingen mer sjukdom - Jesaja 35:1-10
Unga man skall icke mer tranas i krigets konst - Jesaja 2:1-5

Vem skall leva under denna tiden? Om vi undersoker Biblen och de stallen som talar om detta, sa finner vi att det kommer att finnas foljande grupper av manniskor:

A) Alla de fralsta i Kristus som kommer tillbaka med honom ifran himlen och ifran Jesu Kristi Domstol. Vi kommer att ha vara uppstandelsekroppar och kommer icke att kunna fa nagra avkomlingar.

B) De som blev fralsta efter Upptagelsen och sedan blev dodade, kommer att bliva uppstandna och fa sina uppstandelsekroppar, och kommer icke att kunna fa nagra avkomlingar.

C) De som blev fralsta pa jorden efter Upptagelsen och som overlevde Vedermodan, dessa kommer att kunna gifta sig och fa barn, for att pa nytt befolka jorden.

Forsta detta: Detta kommer att bliva den sista uppstandelsen av de doda, som kommer att foralltid att fa leva med Gud i evigheten. Det kommer att bliva en uppstandelse till, men detta kommer att bli UPPSTANDELSEN AV DE FORBANNADE!

VILKEN UPPSTANDELSE SKALL BLI DIN?

Har du oron till att hora med?

Fortsattning foljer...


You May Order The Cassette Tape or CD
Use Code RLJ-865

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast