Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

 

RLJ-864-S

ATT KUNNA FORSTA GUDS RIKE
UPPENBARELSEBOKEN, DEL 28

John S. Torell

16 Mars, 2003

KAPITEL NITTON Del 4

Upptagelsen av Guds forsamling ligger nu bakom oss, varje fralst manniska ifran dem som var fralsta fore korset, till exempel Abraham (Rom.4:1-5) och Job (Job 19:25-27) och alla dem som har levt efter korset och fore upptagelsen, har nu fatt sin behandling vid Jesu Domstol. Vi har nu vara uppstandelsekroppar ( 1 Kor.15:50-54) och vi har erhallit vara SLUTGILTIGA EVIGA BEFATTNINGAR (STALLNINGAR) -1 Kor.3:11-15

Det ar nu som den STORA BROLLOPSFESTEN skall aga rum i himlen, och denna fest har blivit val forberedd, och kommer att bliva den mest fantastiska underbara gala som en manniska kan tanka sig. Versarna 9-10

Jesus sjalv har oversett att detta har blivit val forberett - Joh.14:1-4

Vi kommer nu icke langre att vara man och kvinnor, vi kommer nu att vara som anglarna och den heliga strukturen av aktenskapet med man och hustru kommer nu icke mer att finnas till - Matt.22:23-32

Vi kommer att kanna igen varandra, och vi kommer att ha kvar vara minnen ifran jorden. Lukas 16:19-31

Vid denna stora fest kommer varje fralst manniska att fa sitta enligt den rank som vi har fatt. Denna fest kommer att bliva sand pa "TV" over hela skapelsen, sa att alla Guds anglar kan se och hora detta. 1 Petr.1:12

JESUS KRISTUS ATERKOMMER TILL JORDEN

Hur lange Brollopsfesten kommer att vara, talar icke Biblen om for oss. For att ge oss en liten

forestallning om tid, sa vet vi att Antikristus skall regera en timme pa denna jorden (Upp.17:12), vilket ar 41,67 jordear. Salunda kommer det att bliva god tid for Brollopsfesten.

Vers 11: Nar Brollopsfesten ar slut, sa kommer himlen att oppnas och konungarnas Kung och herrarnas Herre ar nu redo att resa genom universum och taga kontroll over planeten jorden.

Versarna 12-13: Detta ar en fantastisk bekannelse och identifikation av Guds Son, Jesus Kristus, var Herre och Fralsare. Han kommer i prakt, i sin fulla makt och kraft! Upp.1:12-18

Vers 14: Denna gangen kommer han att ha med sig hela himlens harskara, inraknat alla fralsta manniskor.

Versarna 15-16: Nar Jesus kom for forsta gangen i en mansklig kropp, sa kom han i odmjukhet och som Guds lamm! Denna gangen kommer han tillbaka SOM DOMARE!

Versarna 17-18: FOR DE MAN, KVINNOR OCH BARN SOM AR OFRALSTA OCH LEVER PA JORDEN VID DETTA TILLFALLE, SA FINNS DET NU INGEN MER NAD! TIDEN AR SLUT! INGEN MERA BARMHARTIGHET! Denna dagen ar ocksa kand som " DAGEN AV BON TILL BERGEN." Upp.6:12-17

Vers 19: Den Forenade Varlden under Varldsregeringen har nu forberett sig for ett sista krig emot en invasion ifran rymden.

Vers 20: Antikristus och Den Falske Profeten kommer att gripas och for alltid tagas bort. De kommer att fa sina domar med en gang, och sedan kommer de fralsta aldrig mera att se dem.

Verse 21: Nu kommer det att bliva en massavrattning av manniskor pa alla kontinenter och i varje land, dar det icke kommer att finnas nagon barmhartighet, ingen nad, istallet en slakt som kommer att gora alla andra slakter av manniskor till smasaker. Miljarder av manniskor kommer att avrattas och bliva tagna till helvetet, dar de far sitta under 1000 ar, med fruktansvarda plagor och straff. Esekiel 9:1-7

            Som en kristen, har du verkligen forstatt bredden och djupet av detta kapitel i Biblen?

                Bryr du dig om andra?

                    Det kommer att gora att de tva varldskrigen kommer att se ut som utflykter

                        Avrattningarna i Ryssland och Kina under revolutionerna och dods falten 1975 i Kambodja kommer att blekna i jamforelse!

Har du oron till att hora med?

Fortsattning foljer...


You May Order The Cassette Tape or CD
Use Code RLJ-864

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast