Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

 

RLJ-863-S

ATT KUNNA FORSTA GUDS RIKE
UPPENBARELSEBOKEN, DEL 27

John S. Torell

9 Mars, 2003

KAPITEL NITTON Del 3
Versarna : 1-9
Efter att vi nu har sett pa Jesu Domstol, lat oss nu undersoka nar och hur fralsning ager rum:

For att kunna forsta fralsningen, sa maste vi forsta hur ett brollop var pa Jesu tid.

1. Aktenskapen var uppgjorda medan brudgummen och bruden fortfarande var barn.
Jamfor detta med Josef och Maria -
Matt.1:18-25; Lukas 1:26-35

2. Nar tiden kom for brudgummen att hamta upp sin brud, sa var brollopsfesten hallen i brudgummens fars hem. Matt.22:1-4; Lukas 14:8-11

3. En brollopsdag var utsatt, men bruden och gasterna masta vara beredda att bli kallade under en period av 24 timmar, nar brudgummen kom for att hamta sin brud. Gasterna maste komma med antingen nar brudgummen var pa vag att hamta sin brud , eller pa vagen tillbaka till sin fars hus. Matt.25:1-13

4. Brollopsklader kunde man icke kopa i forvag, de kunde icke kopas overhuvudtaget. Istallet sa blev brollopsklader givna som en gava vid dorren av brudgummens fader. Matt.22:8-14

Vid Lammets Brollop, sa kommer vara brollopsklader att vara Jesu rattfardighet. Uppen.1:5-6; 19:8-9

                    Fralsning ar av nad - Efes.2:4-10
  
                     Fralsningen sker i ett ogonblick - Joh.1:12-13
  
                         Fralsningen ar icke en gradual process, om sa, ar vi tillbaka till manniskans verk. Rom.10:1-13

Manniskan haller icke Gud - DET AR GUD SOM HALLER MANNISKAN! Joh.10:27-30

Ett manniskoliv borjar vid befruktningen. Skillnaderna mellan en dag gammalt barn som befinner sig i sin mors mage och en person som ar 20 ar gammal ar storleken pa kroppen och utvecklingen pa manniskans formagor.

Om vi kan forsta detta, sa kan vi forsta Filipperna 2:9-16

Nar Jesus dog pa korset, sa dog han for alla manniskors synder, ICKE BARA FOR DE UTVALDA! Salunda fran begynnelsen av skapelsen ar alla manniskors namn skrivna i Livets Bok! Men endast de som har satt sin tro pa Messias- Kristus och har bett om forlatelse for sina synder medan de fortfarande levde pa jorden, skall icke fa sina namn utraderade ur Livets Bok!

For alla manniskor - Romar.5:6-21

Utradera - 2 Mos.32:31-35; Psalm 69:28; Uppen.3:5

Har du oron till att hora med?

Fortsattning foljer...


You May Order The Cassette Tape or CD
Use Code RLJ-862

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast