Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

 

RLJ-861-S

ATT KUNNA FORSTA GUDS RIKE
UPPENBARELSEBOKEN, DEL 25

John S. Torell

23 Februari, 2003

KAPITEL NITTON

Nu ar det slut med de daliga tiderna for de kristna. Antligen, skall nu Gud en gang for alla taga itu med Djavulen och allt ont som han har skapat. Fran och med nu, sa kommer det endast att bliva daliga nyheter for Djavulen och hans efterfoljare. Vi finner detta i foljande versar: Vers 1-7:

Nu kommer det icke mer att bliva nagra forseningar, Lammets Brollop skall nu aga rum, och sedan kommer himlens armeer att invadera jorden och taga full kontroll, under ledarskap av Guds egen Son. Men innan, vi kan undersoka Lammets Brollop, sa ar det tva handelser som vi maste studera.

1. UPPRYCKELSEN

Det ar apostlen Paulus som ger oss detaljar om denna handelse. Ingen av de andra apostlarna har skrivit om detta, icke heller finner vi detta i de fyra Evangelierna, eller i Uppenbarelseboken.

Var forsta referens finner vi i 1 Kor.15:49-58

Det ar viktigt att vi forstar att denna epistel var skriven ar 54 efter Kristus, cirka 36 ar fore Uppen-

Barelseboken var given till apostlen Johannes. Nar Johannes fick sin uppenbarelse, sa hade Paulus blivit avrattad och levde icke langre pa jorden.

Var andra referens finner vi i 1 Tess.4:13-18

Denna epistel var skriven cirka 52 eller 53 ar efter Kristus av apostlen Paulus, vilket var skrivet innan han skrev till Korinterna.

Du maste forsta detta, apostlen Paulus hade aldrig last Uppenbarelseboken, nar han levde pa denna jorden. Han sade till oss att de fralsta manniskorna skall bliva uppryckta for att bli med Herren for alltid. I Uppen.19:14 laser vi att himmlens armeer kommer med Jesus tillbaka till jorden, och i versarna 1-7 finner vi att de kristna ar allaredan i himlen, dar de vantar pa Lammets Brollop.

Vi kan nu draga denna slutssats, att nagon gang i framtiden, sa kommer alla fralsta manniskor att bliva borttagna ifran jorden, och sedan tagas hand om i himlen.

Apostlen Paulus talar om, att denna Dag skall icke komma som en overraskning for de kristna 1 Tess.5:1-11

Vid denna tidpunkt nar Paulus skrev detta, sa visste varken han eller de andra apostlarna vad som skulle handa i detalj i framtiden. Detta skulle icke bli uppenbarat forran det var givet till den siste apostlen att leva, Johannes, men detta skulle icke ske forran ar 90 efter Kristus, vilket var cirka 60 ar efter Jesus var korsfast och uppstanden.

I sitt andra brev till Tessalonikerna skriver Paulus att de skulle klart och tydligt forsta, att Herrens Dag skall icke aga rum, nar de kristna skall bliva uppryckta, forran Mannen av Synd (Antikristus) har stigit fram och tagit makt over jorden - 2 Tess.2:1-17

Det finns ingen bestamd tid satt i Biblen, nar uppryckelsen skall aga rum. Allt vi far veta ar att det skall ske innan Jesus kommer tillbaka till jorden for att regera. Det ar meningslost att spekulera nar detta skall ske. Gud ar i total kontroll av sin tidstabell och han har valt att manniskan skall icke veta detta! Matt.24:29-36

2. KRISTI DOMSTOL

Det star nu klart for oss att denna handelse kommer att aga rum efter uppryckelsen, men innan Jesus kommer tillbaka till jorden. I Upp. 19:7 laser vi att Kristi brud har gjort sig fardig for Lammets Brollop. Slutdomen for de kristna kommer att ske vid Jesu Domstol. Endast apostlen Paulus ger oss detaljer hur detta skall vara - 2 Kor.5:1-11

Endast de som ar fralsta kommer att vara narvarande vid denna domstol, och det kommer icke att vara en fraga om man ar fralst eller icke, istallet kommer det att avgoras vad vi skall fa for beloningar och vilka eviga positioner vi skall fa: 1 Kor.3:1-23

For att kunna forsta fralsningen, sa maste vi forsta hur ett brollop var pa Jesu tid.

1. Aktenskapen var uppgjorda medan brudgummen och bruden fortfarande var barn.

2. Nar tiden kom for brudgummen att hamta upp sin brud, sa var brollopsfesten hallen i brudgummens fars hem.

3. En brollopsdag var utsatt, men bruden och gasterna masta vara beredda att bli kallade under en period av 24 timmar, nar brudgummen kom for att hamta sin brud. Gasterna maste komma med antingen nar brudgummen var pa vag att hamta sin brud , eller pa vagen tillbaka till sin fars hus. Matt.25:1-13

4. Brollopsklader kunde man icke kopa i forvag, de kunde icke kopas overhuvudtaget. Istallet sa blev brollopsklader givna som en gava vid dorren av brudgummens fader. Matt.22:1-14

Vid Lammets Brollop, sa kommer vara brollopsklader att vara Jesu rattfardighet.

Uppen.1:5-6; 19:8-9

            Fralsning ar av nad - Efes.2:4-10
  
             Fralsningen sker i ett ogonblick - Joh.1:12-13
  
                 Fralsningen ar icke en gradual process, om sa, ar vi tillbaka till manniskans verk Rom.10:1-13

Manniskan haller icke Gud - DET AR GUD SOM HALLER MANNISKAN! Joh.10:27-30

Har du oron till att hora med?

Fortsattning foljer...


You May Order The Cassette Tape or CD

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast