Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

 

RLJ-860-S

ATT KUNNA FORSTA GUDS RIKE
UPPENBARELSEBOKEN DEL 24

John S. Torell

16 Februari, 2003

KAPITEL ARTON

Detta ar ett mycket svart kapitel att forsta. Vi far icke veta nar Babylon skall bliva forstort, endast att det skall ha fallit. Det ar sagt flera ganger att denna stad skall bliva fostord under en timmes tid. Fragan ar, ar detta jordetid eller Guds tid?

Det tog endast Gud en del av en dag att fullstandigt forstora och branna upp staderna Sodom och Gomorra. 1 Mos.19:13-29 Min personiga asikt ar, att denna forstorelse av Babylon skall aga rum under en dag, och kommer icke att taga mer an en timme, manniskans tid - Upp.18:8

Versarna 1-2: I dessa versar sa omtalar anglen att det stora Babylon har fallit och finns icke mera. Nar det var forstort far vi icke veta, och darfor kan vi icke lanka det med andra handelser i Biblen. Det enda vi vet ar att detta skall aga rum innan Jesus kommer tillbaka.

Vers 3: Denna versen omtalar for oss, att Babylon ar mer an en stad. I de foljande versarna framkommer det att Babylon ar en stor konsumtionsmarknad och att folket som bor har har rad till att kopa icke bara det allra nodvandigaste, men ocksa lyx artiklar.

Vers 4: Detta budskap ar insatt som en varning. Nar apostlen Johannes fick denna uppenbarelse , sa hade det Babyloniska systemet icke annu blivit till, och denna varning ar skriven till de manniskor som en gang i tiden skall bo pa denna plats, att man skall taga sig till vara och fly ifran det. Detta indikerar att det kommer att finnas kristna som lever i Babylon, nar det kommer att finnas till i de sista dagarna.

Jamfor detta med 2 Kor.6:14-18; 7:1

Vers 5: Detta ar icke ett nytt tankesatt, att Jesus inspekterar en plats, som har blivit kant for sina synder. 
1 Mos.18:16-21; 19:13

Versarna 6-7: De politiska ledarna och folket som lever i Babylon kommer att vara stolta, hogsinta och tro att det icke finns nagot battre land att leva i an deras.

Vers 8: Stolthet var en av de svaraste synderna som Lucifer hade - Jesaja 14:12-15; Hes.28:14-19

Eftersom Gud icke tolerade detta hos Lucifer, som kommer han icke heller att tolerera detta av Babylons folk och deras ledare. Det ar viktigt att vi ser, att i detta kapitel sa finner vi ingen reference till Antikristus eller den falske profeten. Istallet finner vi att Babylon ar en stad/nation, som har blivit ett affarscenter for hela varlden. Babylon kommer att bliva kant for sin ekonomiska makt, och med detta foljer politisk och militar makt.

For att kunna forsta hur Gud tanker, las Daniel 4:1-33 Gud tolerar icke nagon stolthet in nagon form.

Versarna 9-19: Politiska ledare over hela varlden kommer att bedriva otukt (andligt) med Babylon, som kommer att bliva som en gud for alla nationer pa denna jorden. Fabriker producerar gods, mat och frukt och andra ravaror kommer att skeppas till Babylon ifran alla lander pa jorden, som vid denna tiden kommer att vara den storsta konsumentmarknaden pa jorden. Pengar kommer att flyta ut ifran Babylon och gora manniskor rika over hela jorden. Nar Babylon faller, sa kommer varldens ekonomi att kollapsa och arbetare, affarsman och sjoman kommer att beklaga, att deras inkomst nu for alltid har blivit borttagen.

Om vi undersoker situationen i varlden idag, sa finns det endast en nation som passar beskrivningen om Babylon, och det ar USA! Lat oss se pa foljande:

1. USA ar den ekonomiska motorn som driver varldens ekonomi.

2. Varje land pa denna jord, exporterar till USA, forutom nagra fa, som Irak. USA importerar bilar ifran Europa, Japan, Korea och Mexiko. Elektroniska grejor, klader, skor och hushallsgods kommer ifran Kina, Taiwan, Indien och en hel massa tredje varlds nationer. Olja och ravaror kommer in varje dygn pa skepp, ifran alla varldens nationer.

3. Borsen i New York och alla varormarknader i USA satter alla priser for alla andra lander i varlden. Varldens valuta ar USA dollars, oavsett vilket land du besoker. Alla priser i varlden jamfors till dollarn. Alla banker i varlden ar knutna till den Federala Reservbanken i USA.

4. Kontainerbatar i tusentals anlander och aker igen varje dygn ifran USA, destinerade for lander over hela varlden.

5. Miljoner av utlandska studerande laser vid Amerikanska universitet och hogskolor, och kommer i framtiden att bliva politiska , affars och finansiella ledare i de olika landerna.

6. Amerika kommer icke att vara sate for Antikristus eller den falske profeten, dessa kommer att regera ifran Jerusalem och Rom. Men det America som existerar idag ar perfekt beskrivet i detta kapitel av Uppenbarelseboken.

Versarna 20-22: Nar Babylon skall forstoras, sa sager Gud till sitt folk att man skall gladja sig, icke sorja!

Vers 23: Babylon kommer att kontrollera varlden genom sin haxkraft, farmakia (mediciner och droger). USA ar varldens storsta producent av legala droger och varldens ledare i forsaljning av knark och alkohol.

Vers 24: Babylon kommer att bliva en ledare i att forslava och doda manniskor. Amerikanska, Britiska, Tyska och Franska banker financierade den Ryska Revolutionen. Amerika tvingade Ostra Europa i armarna pa Sovjetunionen 1945; och gav Nordkorea till kommunisterna 1945. Amerika krossade frihetskamparna i China 1948 och gav dem over till kommunisterna. USA overgav Vietnam 1945, satte upp diktaturer i Chile, Fillippinerna, Indonesien och i alla lander i centrala och sydamerika under de sista 50 aren. Amerika har krossat nationer i Afrika och ar ansvarig for den fruktansvarada regimen i Saudi Arabien. Det amerikanska folket har blivit forradda av sina ledare! De flesta kristna har fallit i somn och bryr sig icke om nagot!

Amerika mordar sin ofodda barn, och exporterar vald och pornografi, har tagit bort Gud ifran de allmanna skolorna och stoder homosexualitet, otukt och aktenskapsbrott. Sport ar guden i America, tillsammans med kottets lust.

Medan vi vantar pa att domen skall falla, vad kan den kristne gora? Det ar utskrivet i Guds Ord KOM UT IFRAN HENNE OCH BED OM FORLATELSE! Jakob 4:1-10

Har du oron till att hora med?

Fortsattning foljer...


You May Order The Cassette Tape or CD

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast