Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

 

RLJ-859SW

ATT KUNNA FORSTA GUDS RIKE
UPPENBARELSEBOKEN, DEL 23

Av John S. Torell

9 Februari, 2003

KAPITEL SJUTTON

Det ar tva stader i varlden, som kommer att spela en stor roll i sluttiden, och de ar klart identifierade i Biblen. Den forsta ar Jerusalem, som ar definerad i Uppen.11:8. Gud referrerar till Jerusalem som "Sodom och Egypten," vilket visar den kristne att tills Jesus kommer tillbaka, sa kommer Jerusalem att vara en plats fylld med ondska.

Staden Rom ar definerad som staden som sitter pa sju berg (Upp.17:9). De flesta manniskor idag, har en mycket begransad kunskap i geografi, och vet icke att staden Rom ar byggd pa sju kullar (sma berg). Har ar namnen pa de sju kullarna : Aventine, Caelian, Capitoline, Esquiline, Palatine, Quirinal, Viminal. Under antiken sa var staden Rom kand som staden som sitter pa sju berg. Rom var grundat cirka 1500 f.Kr. och cirka 1000 f. Kr. sa hade Indo-Europejska folkslag flyttat in och de utvecklade staden till en stat. Cirka 600 f.kr. hade Rom tagit over hela Italien militart och politiskt. Nar Jesus var pa jorden hade Rom blivit ett kejsardome och hade erovrat alla nationer som lag runt Medelhaven.
       
Jerusalem kommer att bliva huvudstad for Antikristus - 2 Tess.2:1-4
        Rom kommer att bliva huvudstad for den Falske Profeten -
Upp.17:9
Jerusalem kommer att ett tempel!
Rom ar allaredan ett center for den
Stora Horan, Satans kyrka!

Vers 1: Nu skall anglen visa apostlen Johannes domen emot den stora horan.

Vers 2: I denna vers far vi veta hur stort inflytande and makt som denna religiosa organisation kommer att pa denna jorden.

Vers 3: Vildmarken som ar beskriven i denna vers ar den andliga vildmark som denna organisation har skapat pa jorden for att lura miljoner med manniskor.

Vers 4: Har far vi veta att denna organisation ar mycket rik, man ar kladd i vackra klader, fina byggnader och en maktig gudstjanstordning, men full av ondska och smuts. Matt.23:25-28

Vers 5: Anglen visar nu apostlen att denna kyrkoorganisation i Rom ar det stora mystiska Babylon, och huvudet for alla religiosa organisationer pa denna jorden. Upp.13:11-15

Det ar den stora horan som kommer att overvaka vilddjurets marke - Upp.13:15-18  Vilddjurets marke ar forst och framst en religios symbol, vilket kommer ge den som har det RATTEN OCH PLIKTEN ATT DYRKA VILDDJURET (ANTIKRIST).

Vers 6: I denna vers sa framkommer apostlens egna kanslor. I den orginala bibeltexten star det icke att apostlen beundrade den stora horan, men att han var mycket forvanad. Apostlen fick nu se hur denna organisation hade mordat miljoner av man och kvinnor under arhundranden.

Apostlen fick denna uppenbarelse cirka 90 eft.Kr. 20 ar tidigare hade han fatt uppleva Jerusalems forstorelse, avrattningen av tiotusentals med judar, inraknat ledarskapet, samt forstorelsen av templet och staden sjalv.  Och nu, i den yttersta tiden sa stod det ett nytt tempel i Jerusalem, judendomen var nu ateruppstanden och den politiska och religiosa kontrollen i varlden var nu i handerna av den judiske antikristus och de judar som var med honom. Alla icke-judar fick nu boja sig for den Judiska Varldsregeringen. Apostlen kunde icke forsta hur judendomen som blivit forstord, kunde ha blivit ateruppstanden och tagit full kontroll over hela varlden och alla nationerna.

Vers 7: Anglen sager nu till apostlen att han skall icke vara forvanad. Han kommer nu att tala om for honom vem vilddjuret ar och att han ger kvinnan sin makt. Mark nu noga att det ar vilddjuret som regerar over den Stora Horan!

Vers 8: Vilddjuret ar nu identiferat som Antikristus, vilken kom (Upp.13:1-2), som blev dodad (vers 3), ateruppvackt, och som sedan fick sin makt av draken (Djavulen, vers 4).

Vers 9: Denna versen identifierar Rom

Vers 10: Vid denna tiden har fem kungar kommer och gatt, en regerar nu och en mer skall komma.

Vers 11: Antikristus kommer att vara den attonde harskaren.

Vers 12: Varlden kommer att indelas i tio omraden, varje far en kung over dem. Dessa kungar eller harskare, kommer att regera, men under kontroll av Antikristus. Det maste sta klart for lasaren, att denna organisation icke kommer att racka en timmes mansklig tid. Om vi anvander det matt som ar givet oss i 2 Petr.3:8, sa finner vi det foljande:
   
     En timme med Gud ar 41.67 ar for en manniska
   
         En minut for Gud ar 8 manader och 8 dagar for en manniska
   
             En sekund for Gud ar 3 dagar och 22 timmar for en manniska.
   
                 Salunda, Antikristus kommer att regera under 41.67 ar!

Versar 13-14: Dessa politiska ledare kommer att vara helt eniga med Antikristus, men pa slutet kommer de att bliva besegrade av Jesus. Upp.19:19-20

Vers 15: Vattnet som kvinnan sitter pa ar manniskor, som hon kontrollerar.

Vers 16-17: Nar den judiska varldsregeringen en gang har fatt ett stadigt grepp om makten pa jorden, sa kommer judarna att angripa den envaldiga varldsreligionen, och taga bort dess makt.

Vers 18: Den Romerska Katolska Kyrkan kommer att lagga alla religioner pa jorden under sig, och kommer att kontrollera alla kungar (politiska ledare) fran sitt center i Rom.

Var det en slump att nar Sovietunionen brot upp, att Gorbachev flog till Rom for att tala med paven? Eller, ar den en slump att den Irakiske utrikesministern kommer att sammantraffa med paven under veckan 10-15 February, 2003? Eller ar det en slump att politiska ledare och valkanda amerikanska pastorer och televisions evangelister reser till Rom for att se paven?

Har du oron till att hora med?

Fortsattning foljer...


You May Order The Cassette Tape or CD

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast