Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

 

RLJ-858SW

NAR DEN HELIGE ANDEN LAMNAR 
DEL FEM 

Given till John S. Torell den 28 December, 2002 av den Helige Anden

2 Februari , 2003
Den mest skrammande tanken som kan komma till en manniska, ar tanken av att ha blivit overgiven av Gud. Gud ar sanning, ljus, karlek, nad, dom och fralsning fran vara synder, och endast Gud kan ge en manniska evigt liv i himlen. 1 Joh.1:4-10; Upp.10-15

INGEN MANNISKA KAN BLI FRALST, OM ICKE GUD DRAGER DEM TILL SIG!
For att kunna bli fralst, sa maste en manniska ha syndanod och kanna sorg over sina synder, och bli villig att bedja om forlatelse och andra pa sin livsstil. Om man icke beder om forlatelse, sa blir det ingen fralsning! Att fa nod over sina synder ar ett verk av den Helige Anden, ingen manniska kan av sin egen kraft forsta att synd ar nagot fruktansvart och bleva ledsen over detta. Joh.6:44; 65; 16:7-11; Rom.10:1-17

Nar vi accepterar synd som nagot normalt i vara liv, sa blir vi varldsliga kristna.  Romar.8:1-8

GUDS HELIGHET
Fa kristna har forstatt vad Guds helighet ar for nagot. Helighet are en total avsaknad av synd! Jesaja 6:1-7

Gud ar fullstandigt ljus - 1 John 1:5
Gud ar fullstandig sanning - Hebr.6:13-18
Gud frestar ingen manniska - Jakob 1:13
Det finns ingen ondska eller synd i Gud! Gud ar fullstandig rattfardighet! Uppen.19:1-13


HELIGHETENS VAG - Jesaja 35:1-10

Varje manniska som ar fralst genom Jesu blod had blivit kallad till att resa pa HELIGHETENS VAG! Det ar endast pa denna vag som Herrens harlighet och kraft uppenbaras!

DEN KRISTNES SKYLDIGHET

1. Att soka och lasa Guds Ord - 5 Mos.6:1-25

2. Att lyda Guds Ord - 2 Konung.18:1-8

3. Att anpassa sig till Guds Ord - Galat.5:13-26

En kristen som har forlorat Guds smorjelse, kan icke langre se sin egen synd. Nehemja, Guds man, var icke sentimental, han kravde att folket skulle anpassa sig till Guds Ord. De flesta av folket kunde icke forsta detta. Nehemja 13:1-31

EN SVALT SKALL KOMMA OVER VARLDEN!  
Redan finns det en svalt i varlden idag, i varje nation i denna varld. Endast Gud kan bryta denna fasta! 
Amos 8:1-14

Skall du bliva del av Guds skord i de sista dagarna? Lukas 10:1-11

                Har du oron till att hora med? 

Slut pa denna predikoserie

Denna predikan avslutar denna serie av undervisning om Onda Andar som verkar i hemlighet 


You May Order The Cassette Tape or CD

 

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast