Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

 

RLJ-857SW

NAR DEN HELIGE ANDEN LAMNAR
DEL FYRA

Given till John S. Torell den 28 December, 2002 av den Helige Anden

26 januari, 2003
Den mest skrammande tanken som kan komma till en manniska, ar tanken av att ha blivit overgiven av Gud. Gud ar sanning, ljus, karlek, nad, dom och fralsning fran vara synder, och endast Gud kan ge en manniska evigt liv i himlen. 1 Joh.1:4-10; Upp.10-15

INGEN MANNISKA KAN BLI FRALST, OM ICKE GUD DRAGER DEM TILL SIG!
For att kunna bli fralst, sa maste en manniska ha syndanod och kanna sorg over sina synder, och bli villig att bedja om forlatelse och andra pa sin livsstil. Om man icke beder om forlatelse, sa blir det ingen fralsning! Att fa nod over sina synder ar ett verk av den Helige Anden, ingen manniska kan av sin egen kraft forsta att synd ar nagot fruktansvart och bleva ledsen over detta. Joh.6:44; 65; 16:7-11; Rom.10:1-17

Nar vi accepterar synd som nagot normalt i vara liv, sa blir vi varldsliga kristna. Romar.8:1-8


GUDS HELIGHET

Fa kristna har forstatt vad Guds helighet ar for nagot. Helighet are en total avsaknad av synd! Jesaja 6:1-7

    Gud ar fullstandigt ljus - 1 John 1:5; Lukus 9:62

        Gud ar fullstandig sanning - Hebr.6:13-18

            Gud frestar ingen manniska - Jakob 1:13-15; 1Mos. 3:8-9; Joh.6:44-45

                Det finns ingen ondska eller synd i Gud! Gud ar fullstandig rattfardighet! Uppen.19:1-13

Guds folk skall vara heliga! 1 Petrus 1:13-19; Jakob 1 & 2

Vi skall vandra pa Guds heliga vag - Jesaja 35:1-10

UTAN LYDNAD, SA KAN MAN ICKE VARA HELIG! 1 Samuel 15:22-23

Darfor att Israel hade syndat, sa slappte Gud los Djavulen for att doma Israel!  1 Kron.21:1-4

Kung David hade icke forstatt allvaret i sin olydnad - Versarna 5-30

OLIKA SATT ATT VARA OLYDIG

1. Sexuella synder - Vi skall icke sta emot, VI AR TILLSAGDA ATT FLY!!!!  1 Kor.6:15-20
Filmer, TV, pornografi fyller en manniska med lust! Sport program ar fyllda med vald, nakenhet, svordomar och logner.

2. Att icke give Gud var tionde - Malaki 3:6-12

3. Avgudadyrkan - 2 Mos.20:1-6

4. Att vara en slav till en drog - Romar.6:11-23

Losningen till dessa problem!     SOK FORST GUDS RIKE! Matt.6:33

                                                             Tillbed Herren i helighet ..... Psalm 29:1-4

                                                            Lovprisa och dyrka i Sanning och Ande.... Joh.4:23-24

    Har du verkligen oron till att hora med?

        Ar du saker pa att du har oron till att hora med?

            Lever du ett liv, enligt vad du har hort?

Nar vi kanner till sanningen och vagrar att vandra i den, sa gor detta att vi har blivit lognare!!!!! 1 Joh.1:6-10

Fortsattning foljer . . . .

Denna predikan avslutar denna serie av undervisning om Onda Andar som verkar i hemlighet


You May Order The Cassette Tape or CD

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast