Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

 

RLJ-855SW

NAR DEN HELIGE ANDEN LAMNAR
DEL TVA

Given till John S. Torell den 28 December, 2002 av den Helige Anden

12 Januari, 2003
Den mest skrammande tanken som kan komma till en manniska, ar tanken av att ha blivit overgiven av Gud. Gud ar sanning, ljus, karlek, nad, dom och fralsning fran vara synder, och endast Gud kan ge en manniska evigt liv i himlen. 1 Joh.1:4-10; Upp.10-15

INGEN MANNISKA KAN BLI FRALST, OM ICKE GUD DRAGER DEM TILL SIG!
For att kunna bli fralst, sa maste en manniska ha syndanod och kanna sorg over sina synder, och bli villig att bedja om forlatelse och andra pa sin livsstil. Om man icke beder om forlatelse, sa blir det ingen fralsning! Att fa nod over sina synder ar ett verk av den Helige Anden, ingen manniska kan av sin egen kraft forsta att synd ar nagot fruktansvart och bleva ledsen over detta.
Joh.6:44; 65; 16:7-11; Rom.10:1-17

ARBETA UT DIN FRALSNING
De som tror pa Kristus har fatt en stark varning ifran apostlen Paulus, att man skall arbeta ut sin fralsning med fruktan och bavan!

        JESUS ARE HERRE! Fil.2:9-11

                VI SKALL ARBETA UT DENNA STORA FRALSNING! Vers 12

                        GOR DETTA UTAN ATT KLAGA! Vers 13

                                VAR OBEFLACKADE ! Vers 15

                                        HALL FAST VID GUDS ORD! Vers 16

NOTERA! DETTA AR ICKE EN FRUKTAN ATT FORLORA FRALSNINGEN, MEN EN FRUKTAN ATT FORLORA GUDS NARVARO! Psalm 51:1-12

En kristen kan forharda sitt hjarta, genom att vagra att lyda Gud: Hebr.3:1-19

Nar en kristen accepterar synden som nagot "normalt," sa har man forhardat sitt hjarta.

Detta kallas i Biblen for att bedrova den Helige Anden. Efes.4:25-32

Nar vi forhardar vara hjartan, sa kommer den Helige Anden att sakta lamna oss, och en dag sa talar han icke mer med oss, och vi har blivit overlamnade till vara synder och skam. Hur kan en manniska veta att hon har natt detta stadium? Om du kan synda och icke kanner dig illa till mods, du har ingen kansla att du gor nagot fel, da har den Helige Anden lamnat dig. Hesek.44:1-16

Eftersom varje kristen ar "ett mini tempel," sa skall vi icke gora det smutsigt.  1 Kor.3:16-17

Om en kristen accepterar synd som nagot normalt i sitt liv, har han blivit en varldslig kristen. Rom 8:1-8

                Har du oron till att hora med?

Fortsattning foljer . . .


You May Order The Cassette Tape or CD

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast