Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

 

RLJ-854SW

NAR DEN HELIGE ANDEN LAMNAR
DEL ETT

5 Januari, 2003

Given till John S. Torell den 28 December, 2002 av den Helige Anden

Den mest skrammande tanken som kan komma till en manniska, ar tanken av att ha blivit overgiven av Gud. Gud ar sanning, ljus, karlek, nad, dom och fralsning fran vara synder, och endast Gud kan ge en manniska evigt liv i himlen. 1 Joh.1:4-10

Om en manniska icke far evigt liv i himlen, sa blir det evigt liv for alltid i Den Brinnande Sjon, dar man separeras for alltid ifran Gud! Uppen.20:10-15

Djavulen vill icke att manniskor skall kanna till denna sanning. Han vill icke att de skall ha evigt liv i himlen.
2 Kor.4:1-4; Efes.2:1-5

Nar Biblen talar om doden, sa maste vi forsta att det finns tva slags dodar,

        1. En fysisk dod

        2. En andlig dod, som ocksa ar kand under namnet "den andra doden." Uppen.20:5-6

Den andliga doden, eller den andra doden betyder icke att en person slutar att existera, istallet betyder det att manniskan ar for alltid skilld ifran Gud, och kommer aldrig mera att kunna fa nagon kontakt med den Himmelske Fadern. Uppen.20:14-15

Ofralsta manniskor som fortsatter att forkasta Guds sanningar, blir overlamnade till lognens andemakter, sa att de icke enbart skall do en fysisk dod, utan ocksa en andlig dod! 2 Tess.2:8-12

Den Helige Anden har slutat att verka i deras liv!

Nar fralsta manniskor verkar i sin egen kraft och fattar sina egna beslut, sa leder detta sa smaningom till en tidig fysisk dod. Lat oss lasa om detta i Biblen, 2 Kron. kap.18

Israels kung (de tio norra stammarna, som hade som huvudstad Samarien) och kungen av Juda (stammarna Juda och Benjamin, som hade som huvudstad Jerusalem) blev goda vanner. 2 Kron.18:1-2

 

Kung Josafat ifran Jerusalem vandrade med Gud! 2 Kron.17:1-6 Kung Ahab var en avfalling, som levde i synd. Gud tillrattavisade Josafat senare for att han hade varit en van med en man som hatade Gud.
 
2 Kron.19:1-3

Ahab ville borja att kriga emot Syrien och foreslog att Josafat skulle hjalpa till. Ahab hade ingen tanke pa att soka Gud, for att finna ut vad som var Guds vilja. 2 Kron.18:3

Josafat ville icke gora nagot, om han icke visste forst vad Guds vilja var - Vers 4

Ahab samlade ihop 400 profeter, som var villiga att profetera det som kungen ville hora, Vers 5

Josafat insag att han hade sett och hort en grupp av "religiosa man, som icke hade nagon kontakt med Gud! Med en tillrattavising fragade han om det icke fanns en gudsman i Samarien, som man kunde fraga - Vers 6

Ahab hade inget annat val an att erkanna att det fanns en sann gudsman i Samaria, men att han icke tyckte om honom - Versarna 7-8

De tva kungarna satt nu pa sina troner och sade till att man skulle fora in gudsmannen till dem, for att hora vad han hade att saga - Vers 9

Den militara officeraren som skulle hamta Mika, sade han till honom vad kungen ville hora, for att han skulle vara politiskt korrekt. Under tiden sa holl de 400 falska profeterna pa med sina religiosa ritualer - Versarna 10-12

Mika vagrade att kompromissa, istallet sade han ifran att han skulle tala Guds Ord. Vers 13

Nar han stod infor kungarna, sa gackade han Ahab och sade till honom att borja ditt krig och oroa dig icke - Vers 14

Ahab kunde se att Mika drev med honom och kravde att han skulle tala sanning - Vers 15

Ahab tyckte icke om sanningen - Vers 17

Nu talade Mika om hela uppenbarelsen for Ahab, vad som hade agt rum i Guds tronrum i himlen - Versarna 18-22

Nu ingrep den religiose ledaren och angrep gudsmannen - Vers 23

Gudsmannen gav nu sanningen till den religiose ledaren - Vers 24

Trots att Ahab hade hort SANNINGEN IFRAN GUD, SA GAV AHAB ORDER OM ATT ANHALLA GUDSMANNEN OCH SATTA HONOM I FANGELSE, SA ATT HAN SENARE SKULLE KUNNA AVRATTA HONOM!  Versarna 25-26

Mika forsokte att tala till folket, men ingen ville hora honom - Vers 27

De tva kungarna borjade nu sitt krig, och Ahab dog precis som Gud hade sagt -Versarna 28-34


De som tror pa Kristus har fatt en stark varning ifran apostlen Paulus, att man skall arbeta ut sin fralsning med fruktan och bavan!

JESUS ARE HERRE!   Fil.2:9-11

VI SKALL ARBETA UT DENNA STORA FRALSNING!  Vers 12

GOR DETTA UTAN ATT KLAGA! Vers 13

VAR OBEFLACKADE !  Vers 15

HALL FAST VID GUDS ORD!  Vers 16

NOTERA! DETTA AR ICKE EN FRUKTAN ATT FORLORA FRALSNINGEN, MEN EN FRUKTAN ATT FORLORA GUDS NARVARO!  Psalm 51:1-12

Har du oron till att hora med?

Fortsattning foljer ...


You May Order The Cassette Tape or CD

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast