Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

 

 RLJ-851SW

ATT KUNNA FORSTA GUDS RIKE
UPPENBARELSEBOKEN, DEL
Av John S. Torell

21 December 15, 2002

KAPITEL FEMTON

Versarna 1 - 2
Manga predikanter talar om Guds karlek, men avsiktligt talar de icke om att Gud ocksa har en vrede emot synd. For att kunna forsta detta kapitel som handlar om Guds straffdomar, sa maste vi lasa 3 Mos.26:1-39. Gud ar en karlekens Gud, men han ar ocksa en Gud av vrede. I detta kapitel kommer vi att lara oss om de sista domarna ifran Gud emot en syndfull mansklighet.

Versarna 3 - 4
Gud ar icke sentimental, han ar full av barmhartighet och full av nad och karlek, men det kommer en dag nar nadens dagar ar slut! Detta kommer att handa i de sista dagarna pa denna jorden, men det kommer att handa till enskilda manniskor under deras livstid pa jorden.

Alla fralsta manniskor som har dott och nu lever i himlen infor Guds tron, har nu inga mer kanslor av att de tycker synd om de ogudaktiga manniskorna som nu lever pa jorden, istallet gladjer de sig at Guds straffdomar, som till slut skall drabba den upproriska manskliga rasen.

Abraham var en rattfardig man, som visade karlek for manniskor. Han bonade innerligt for de manniskor som bodde i Sodom och Gomorra, 1 Mos.18:16-33; men nar domen foll over dessa tva stader, blev icke Abraham bitter, han visste att folket dar hade fatt vad de hade fortjanat. 1 Mos.19:23-29

Vi som ar kristna har svart med nar vi ser hur manniskor lider runt omkring oss, men vi maste komma till den forstaelsen, att det finns vissa manniskor som icke kommer att bedja om forlatelse och soka Gud, och nar domen faller over dem, sa maste vi forsta att de fortjanar vad de far i fraga av dom. Hebr. 12:14-29

Vers 5
Guds nasta verk som skulle aga rum blev nu uppenbarat i himlen.

Vers 6
De sju anglarna ar som sju bodlar, de kommer nu att se till att Guds vilja skall bliva gjord, och de visar ingen nad eller barmhartighet, men de kommer att med kraft gora vad Gud har befalt. 2 Mos. 23:20-23

Vers 7
Dessa anglar far nu de dodliga vapen, med vilka de skall skada, tortera och doda de man, kvinnor och barn, som har blivit markta for Guds straffdomar.

Vers 8
Guds harlighet blir nu uppenbarad och sedan stangs tronrummet for alla fralsta manniskor i himlen, tills dessa straffdomar ar over. Varfor, far vi icke veta.

Om du och jag verkligen tror pa det vi laser i Uppenbarelseboken ar en verklighet och att det kommer att handa en dag, bor vi icke se till att vara liv passar in med Guds planer?

Lat oss tanka och begrunda dessa ord som Gud talade till Hesekiel, cirka 2500 ar sedan! Hes.3:16-21

Har du oron till att hora med?

Fortsattning foljer . . .


You May Order The Cassette Tape or CD

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast