Home Welcome Resource Center Bookstore

Svenska

Norsk Deutsch Espaņol
               

 

RLJ-850SW

ATT KUNNA FORSTA GUDS RIKE
UPPENBARELSEBOKEN, DEL 20  -- Av John S. Torell

8 December 2002

KAPITEL FJORTON

Versarna 1-5:
I detta kapitel tager Jesus apostlen Johannes tillbaka upp till himlen, till sjalva tronrummet dar Gud sitter pa sin tron. Har far apostlen se att oavsett oredan och det onda pa jorden vid denna tidpunkt, sa ar det ingen oreda i himlen, ingen kris, Gud har allt under kontroll.

Vi far ingen forklaring till de 144,000 mannen, som icke har varit gifta eller haft samlag med kvinnor pa jorden. Vi far endast reda pa att sa har ar det. Vi ar icke heller tillsagda att man skall forkasta giftemal. Dessa man har blivit fralsta tidigare pa jorden, tvattade i Jesu blod, och nu har de blivit perfekta, syndlosa, nar de nu far bo i himlen med Gud, Jesus och den Helige Anden.

Versarna 6-7:
Vissa predikanter, speciellt TV evangelister sager att dessa versar hanvisar till sateliter som idag sander ned kristet budskap till folket pa jorden. Jag ser icke att texten ger stod for detta. Istallet ser jag mer som sa, att precis som Guds Angel kom till Josef [Matt.1:18-25] och senare kom Gabriel till Maria [Lukas 1:26-38], sa kommer en av Guds anglar att se till att evangelium blir predikat for de manniskor som lever under den fruktansvarda regimen av Antikristus, och Satan kommer icke att kunna stoppa denna angel att ge ut sitt budskap.

Vers 8:
Har kommer en annan angel som talar om att Babylon har blivit forstort. Envaldsharskare tycker icke om nar nyheter som ar daliga for dem kommer ut till folket, men Gud kommer att se till att dessa daliga nyheter for Satan kommer att presenteras till folket pa jorden.

Versarna 9-11:
Detta ar den mest viktiga profetiska ordet som vi har i det nya Testamentet. Detta ar en profesia som vi maste taga fasta pa, utan att tvivla eller tro att den icke skall tagas pa allvar. Om en manniska icke tager vara pa denna varningen, men tager Vilddjurets marke, sa kommer den manniskan att bliva domd till att tillbringa evighetet in Den Brinnande Sjon. Det finnsnu inga ursakter som kan sagas om detta, utan att den som tager Vilddjurets marke, han domer sig sjalv till evig straffdom i den Brinnande Sjon!

Versarna 12-13:
Jesus ger nu en kraftig uppmuntran till alla de fralsta som fortfarande finns kvar pa jorden vid denna tidpunkt. Hall icke fast vid era liv langre, om du blir anhallen, toterad och domd for att du star emot det antikristiska systemet, ar det battre att lida och lata dem avratta dig. Detta ar vad som hande till de forsta kristna. Apostlen Paulus var en av dem - 2 Tim.4:1-22

Forsta detta : OM DU ICKE KAN STA EMOT ATT TITTA PA OGUDAKTIGA TV PROGRAM, ELLER FILMER, ELLER SAGA NEJ TILL NIKOTIN, ALKOHOL, DROGER, SEX UTANFOR AKTENSKAPET, ETC., HUR SKALL DU KUNNA SAGA NEJ TILL VILDDJURETS MARKET?  Daniel 3:1-30

Versarna 14-20:
Dessa versar ger en overblick over vad som kommer att handa vid sjalva sluttiden, nar Jesus skall komma tillbaka till jorden som Kung av alla kungar och Herre av alla herrar. Idag ar Jesus karlek och forlatelse, men den dagen kommer Jesus att vara vrede och dom! Idag ar Jesus om och talmodig, vid domens dag kommer Jesus icke att visa nagon barmhartighet till de man, kvinnor och barn, som har forkastat honom under hela sina liv. Uppen.19:11-21

Detta kommer att bliva den storsta mass avrattning i jordens historia, nar miljarder av man, kvinnor och barn kommer att bliva avrattade utan nagon nad . Deras blod kommer att bliva en sjo, litet over en meter hog och 24 metriska mil bred.

Detta kommer att bliva den storsta tragedin for den manskliga rasen. Manniskor vagrar att lata sig varnas, trots att denna varning var nedskriven for cirka 1900 ar sedan. De flesta kyrkledare bryr sig icke om denna varning idag, och de ofralsta forkastar den helt och hallet. Aven detta har Gud forutsagt i sitt Ord! Uppen.9:20-21

Precis som detta kommer att ske, kommer det storsta bonemotet som denna jorden upplevt att aga rum, men detta blir ett bonemote som Gud kommer att forkasta! Upp.6:12-17

    Har du oron till att hora med?

        Forstar du vad Guds Ord sager?

            Ropa till Gud att hans smorjelse skall komma over dig!

Matt.13:18-23

Forsattning foljer...


You May Order The Cassette Tape or CD

 

View Church Webcast - Resurrection Life of Jesus Church. Carmichael, CA, Sacramento County - information about: sermons, sermon outlines, audio sermons, mp3 sermons, monthly newsletter, the flaming sword, eaec, European-American Evangelistic Crusades, John s. Torell, dove magazine, weekly messages, spiritual warfare, deliverance, demonic oppression, demonic possession, deliverance ministry,  king james bible, online christian book store
 

HAVE YOU HEARD THE GOOD NEWS?
Listen to God's Plan of Salvation  

An intimate Love Letter from Father God to you.

 
 
Home | Welcome | Resource Center | Bookstore | Site Map
Contact Us |
Links | Donation | Webcast